Pháp Luật Plus - đoàn tàu - các bài viết về đoàn tàu, tin tức đoàn tàu

đoàn tàu - các bài viết về đoàn tàu, tin tức đoàn tàu

Tạm dừng chạy đôi tàu khách SE9/10 từ hôm nay

Từ hôm nay - ngày 26/3, ngành Đường sắt chính thức dừng đôi tàu khách Thống Nhất SE9/10 ở cả hai đầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Theo dõi Pháp Luật Plus