Đoàn ngọc Hải - các bài viết về Đoàn ngọc Hải, tin tức Đoàn ngọc Hải

Trung thực và thẳng thắn

Việc ông Đoàn Ngọc Hải đòi hai địa phương tiền ông đã trợ giúp để xây nhà cho người nghèo đã gây ra một sự chú tâm không nhỏ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1