Đoàn Kiên Giang - các bài viết về Đoàn Kiên Giang, tin tức Đoàn Kiên Giang

Quốc hội đề nghị xử lý kịp thời các vấn đề bức xúc xã hội

Đề nghị các địa phương xử lý nghiêm, kịp thời các vấn đề gây bức xúc trong xã hội như các hành vi quấy rối tình dục, xâm hại trẻ em…

Theo dõi Pháp Luật Plus