Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy - các bài viết về Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy, tin tức Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy

Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3 tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020

Ngày 12 và 13/8, Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 3 đã tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus