DỌA ĐÁNH CẢNH SÁT GIAO THÔNG - các bài viết về DỌA ĐÁNH CẢNH SÁT GIAO THÔNG, tin tức DỌA ĐÁNH CẢNH SÁT GIAO THÔNG

Đắk Lắk: Kỷ luật một thầy giáo do tát học sinh trong giờ học

Một thầy giáo ở tỉnh Đắk Lắk có hành vi tát học sinh và dọa đánh CSGT vừa bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1