đỗ viết bình - các bài viết về đỗ viết bình, tin tức đỗ viết bình

Hà Nội: Thu hồi đất có dấu hiệu mập mờ, Chủ tịch UBND quận Ba Đình bị công dân tố cáo lên UBND Thành phố?

Ông Cường tố cáo Chủ tịch UBND quận Ba Đình - Đỗ Viết Bình vi phạm pháp luật trong việc ban hành Quyết định số 794/QĐ-UBND đối với gia đình.

Theo dõi Pháp Luật Plus