đỗ trọng khơi - các bài viết về đỗ trọng khơi, tin tức đỗ trọng khơi

Đỗ Trọng Khơi với việc phát hiện vẻ đẹp ngôn từ thơ qua “Vân chữ”

Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi đã in 20 tập sách (bao gồm thơ, truyện ngắn, tản văn, phê bình văn học) đã đạt 12 giải thưởng của Trung ương và địa phương.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1