Pháp Luật Plus - đổ trộm chất thải bot lạng sơn - các bài viết về đổ trộm chất thải bot lạng sơn, tin tức đổ trộm chất thải bot lạng sơn

đổ trộm chất thải bot lạng sơn - các bài viết về đổ trộm chất thải bot lạng sơn, tin tức đổ trộm chất thải bot lạng sơn

Kỳ 1 - Sự mất tích bí ẩn của hàng chục nghìn m3 đất thải dự án Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Có sự đồng ý của UBND huyện Lạng Giang cho tập kết chất thải khi thi công nhưng hàng chục nghìn m3 đất thải dự án lại biệt tăm biệt tích.

Theo dõi Pháp Luật Plus