đô thị - các bài viết về đô thị, tin tức đô thị

Thẩm tra nhiều dự án đô thị trọng điểm trước kỳ họp HĐND cuối năm 2020

Ngoài thẩm tra các tờ trình, báo cáo, Ban Đô thị cho ý kiến 07 dự án nhóm B và các báo cáo của UBND thành phố thuộc lĩnh vực đô thị.

Theo dõi Pháp Luật Plus