Pháp Luật Plus - đô thị - các bài viết về đô thị, tin tức đô thị

đô thị - các bài viết về đô thị, tin tức đô thị

Sẽ hướng dẫn các tỉnh xây dựng đô thị thông minh

Quan điểm của Bộ TT&TT là cần triển khai nền tảng trước, ứng dụng sau bởi nếu không sẽ chồng chéo dẫn đến đầu tư không hiệu quả.

Theo dõi Pháp Luật Plus