đỗ mười - các bài viết về đỗ mười, tin tức đỗ mười

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 7/10, tại Hội trường Thống Nhất, Thành ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười.

Theo dõi Pháp Luật Plus