đổ đất lập chốt - các bài viết về đổ đất lập chốt, tin tức đổ đất lập chốt

Xã đổ đất chốt kiểm soát…chống dịch, Chủ tịch huyện chỉ đạo dọn ngay

Với lý do lập chốt chống dịch, xã Nga Thiện đổ đất đá lấp chặn luôn đường giao thông, cho đến khi Chủ tịch huyện yêu cầu dọn sạch.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1