đỉnh lũ - các bài viết về đỉnh lũ, tin tức đỉnh lũ

Khả năng đỉnh lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế xấp xỉ mức báo động 3

Từ ngày 18- 19/10, trên các sông ở Thừa Thiên Huế khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông xấp xỉ mức báo động 3.

Theo dõi Pháp Luật Plus