Pháp Luật Plus - đình chỉ thi công - các bài viết về đình chỉ thi công, tin tức đình chỉ thi công

đình chỉ thi công - các bài viết về đình chỉ thi công, tin tức đình chỉ thi công

Hai siêu dự án ở Hà Giang: Chỉ được phép thi công khi hoàn thiện thủ tục

UBND tỉnh Hà Giang đã yêu cầu chủ đầu tư hoàn tất thủ tục, chỉ được phép thi công khi đầy đủ hồ sơ.

Theo dõi Pháp Luật Plus