ĐÌNH CHỈ - các bài viết về ĐÌNH CHỈ, tin tức ĐÌNH CHỈ

Đình chỉ PGĐ Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ do chủ quan trong công tác phòng chống dịch

PGĐ Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ, người ký giấy cho du học sinh về về địa phương đã bị đình chỉ công tác.

Theo dõi Pháp Luật Plus