ĐÌNH CHỈ - các bài viết về ĐÌNH CHỈ, tin tức ĐÌNH CHỈ

Kỳ lạ chuyện kiểm kho dự trữ, lộ mặt 7 ông Cục trưởng làm bậy

Tuần qua là việc Bộ trưởng Tài chính lệnh đình chỉ chức vụ 7 ông Cục trưởng Cục Dự trữ ở các địa phương vì hành vi: Cho mượn kho trái phép.

Theo dõi Pháp Luật Plus