ĐÌNH CHỈ - các bài viết về ĐÌNH CHỈ, tin tức ĐÌNH CHỈ

Hải Phòng: Tạm đình chỉ hoạt động vận tải trên địa bàn để đảm bảo công tác phòng chống dịch

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng yêu cầu tạm đình chỉ các hoạt động vận tải trên địa bàn TP nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Theo dõi Pháp Luật Plus