đình chỉ công tác Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm - các bài viết về đình chỉ công tác Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm, tin tức đình chỉ công tác Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm

Nghệ An: Đình chỉ công tác Chủ tịch xã Quỳnh Lâm do thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 29/7, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu đã ký Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1