Pháp Luật Plus - đình chỉ chức vụ - các bài viết về đình chỉ chức vụ, tin tức đình chỉ chức vụ

đình chỉ chức vụ - các bài viết về đình chỉ chức vụ, tin tức đình chỉ chức vụ

Gia Lai: Gia hạn đình chỉ đình chỉ công tác Hiệu trưởng và Kế toán sai phạm

Sẽ gia hạn thêm 45 ngày việc tạm đình chỉ chức vụ đối với Hiệu trưởng và Kế toán sai phạm, tại trường Tiểu học Lê Văn Tám ở Gia Lai.

Theo dõi Pháp Luật Plus