Pháp Luật Plus - Dilma Rousseff - các bài viết về Dilma Rousseff, tin tức Dilma Rousseff

Dilma Rousseff - các bài viết về Dilma Rousseff, tin tức Dilma Rousseff

Rung chấn vụ đại án

Sau gần 9 tháng, việc luận tội chính trị gia của Brazil đã kết thúc, đánh dấu Đảng Lao động cánh tả cầm quyền được 13 năm đã mất chính quyền.

Theo dõi Pháp Luật Plus