Điều trị - các bài viết về Điều trị, tin tức Điều trị

Thí điểm tự chủ của Bệnh viện K

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Thí điểm tự chủ của Bệnh viện K giai đoạn 2020 - 2022.

Theo dõi Pháp Luật Plus