điều trị không nhiệt tình - các bài viết về điều trị không nhiệt tình, tin tức điều trị không nhiệt tình

Bố hành hung bác sĩ vì cho rằng... con gái không được điều trị “nhiệt tình”

Cho rằng con gái không được “nhiệt tình” điều trị, Bắc đã chửi mắng, hành hung bác sĩ.

Theo dõi Pháp Luật Plus