điều tra sẽ xem xét Apple - các bài viết về điều tra sẽ xem xét Apple, tin tức điều tra sẽ xem xét Apple

Anh thông báo mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với Apple

Cơ quan quản lý cạnh tranh và thị trường Anh sẽ xem xét liệu Apple có chi phối việc phân phối ứng dụng trên các thiết bị của Apple ở Anh không.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1