Pháp Luật Plus - Vụ thu hồi đất của Công ty Sao Bắc và Hoài Nam: Tỉnh Quảng Ninh báo cáo lên Chính phủ như thế nào?

Vụ thu hồi đất của Công ty Sao Bắc và Hoài Nam: Tỉnh Quảng Ninh báo cáo lên Chính phủ như thế nào?

0
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản gửi tới toà soạn Pháp luật Plus nội dung mà tỉnh này đã báo cáo với Văn phòng Chính phủ.

Sau hơn 1 năm kể từ khi Văn phòng Chính phủ có văn bản yêu cầu tỉnh Quảng Ninh báo cáo vụ thu hồi đất của Công ty Hoài Nam và Công ty Sao Bắc.

Đến ngày 30/9/2016 (tức hơn 14 tháng kể từ khi Văn phòng Chính phủ yêu cầu), UBND tỉnh Quảng Ninh mới gửi báo cáo. Đồng thời tỉnh này cũng gửi toà soạn Pháp luật Plus nội dung đã gửi cho Văn phòng Chính phủ.

Để đảm bảo tính khách quan, Pháp luật Plus xin đăng tải nội dung báo cáo của UBND tỉnh này.

Theo báo cáo số 6148/UBND-TD ngày 30/9/2016 về việc giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Hoài Nam và Công ty TNHH Quốc tế Sao Bắc do ông Đặng Huy Hậu- Phó chủ tịch UBND tỉnh ký với những nội dung sau.

Ngày 15/7/2015, Văn phòng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh báo cáo vụ việc.
Ngày 15/7/2015, Văn phòng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh báo cáo vụ việc.

Về quy hoạch xây dựng: Quy hoạch chi tiết sử dụng đất 1/2000 mở rộng KCN Cái Lân giai đoạn 2001-2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 24/11/2001, trong đó xác định khu vực đất Công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh và Công ty TNHH Quốc tế Sao Bắc là đất xây dựng cảng (vì vậy UBND tỉnh cho Công ty thuê ngắn hạn làm bến, bãi tạm).

Về quy hoạch ngành: Quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 202/1999/QĐ-TTg ngày 12/10/1999 mang tính định hướng.

Trong đó mới chỉ xác định hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2010 có 8 nhóm; trong mỗi nhóm cảng biển nói trên bố trí các cảng tổng hợp và các cảng chuyên dùng (cảng lên bờ, cảng nổi, vùng neo đậu tàu tại các khu vực hàng hải và các cảng cạn).

Ngày 30/9/2016 (tức hơn 14 tháng sau khi Văn phòng Chính phủ có văn bản yêu cầu), UBND tỉnh Quảng Ninh mới có văn bản báo cáo (đây cũng là thời điểm mà Pháp luật Plus có loạt bài phản ánh).
Ngày 30/9/2016 (tức hơn 14 tháng sau khi Văn phòng Chính phủ có văn bản yêu cầu), UBND tỉnh Quảng Ninh mới có văn bản báo cáo (đây cũng là thời điểm mà Pháp luật Plus có loạt bài phản ánh).

Cảng Cái Lân được xác định là cảng tổng hợp thuộc nhóm 1- Nhóm cảng biển phía Bắc và được định hướng chung: Quy hoạch đến năm 2003 dự kiến công suất cảng 1,8-2,8 triệu tấn, dự kiến cỡ tàu vào cảng 40.000 DWT và quy hoạch đến năm 2010 dự kiến công suất cảng 16-17 triệu tấn, dự kiến cỡ tàu vào cảng 50.000 DWT.

Cụ thể hoá quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc (nhóm 1) đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 tại Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 12/8/2004 đã định hướng.

“Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc được chia theo 4 khu vực: Khu vực vịnh Bãi Cháy, khu vực Cẩm Phả, khu vực Hải Phòng (gồm các khu cảng trên sông Cấm, sông Bạch Đằng và Lạch Huyện) và các cảng địa phương khác; trong đó định hướng các cảng khu vực Bãi Cháy bao gồm cảng tổng hợp Cái Lân, cảng chuyên dụng của các nhà máy xi măng, cảng phụ KCN tàu thuỷ Cai Lân và cảng của KCN Cái Lân.

Cảng tổng hợp Cái Lân tiếp tục xây dựng hoàn thành đầu tư xây dựng cảng theo quy mô được phê duyệt tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 483/QĐ-TTg ngày 25/7/1996 để có thể tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50.000 DWT”.

Công văn của Tỉnh uỷ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giải quyết vụ việc.
Công văn của Tỉnh uỷ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giải quyết vụ việc.

Về phê duyệt quy hoạch chi tiết: Quyết định số 82/QĐ-UBND  ngày 8/1/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cảng tổng hợp thuộc hệ thống cảng Cái Lân , thành phố Hạ Long với diện tích 22,34 ha (chủ đầu tư là Công ty CP Cảng và vận tải LILAMA- Đơn vị thành viên của Tổng công ty lắp máy Việt Nam, Tổng công ty lắp máy Việt Nam có Quyết định số 730/TCT-TTPTDA ngày 17/4/2008 giao Công ty CP Cảng và vận tải LILAMA làm chủ đầu tư thực hiện dự án.

Về thuê đất và thu hồi đất, theo văn bản báo cáo thì Công ty TNHH Hoài Nam được UBND tỉnh cho thuê đất 02 khu đất tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.

Cụ thể: Quyết định số 3660/QĐ-UB ngày 14/10/2004; vị trí khu đất tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long ; diện tích được thuê 14.771m2; mục đích sử dụng để xây dựng bến bốc gỗ tạm; thời gian thuê 5 năm.

Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 23/1/2008; vị trí khu đất tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long; diện tích được thuê 34.829,4m2; mục đích sử dụng xây dựng kho bãi và xưởng sản xuất gỗ; thời gian thuê 50 năm kể từ ngày 25/1/2001.

Sau loạt bài phản ánh của Pháp luật Plus, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành buổi họp báo. Tuy nhiên, tại buổi họp báo này, nhiều sở ngành vẫn chưa trả lời hết các câu hỏi của phóng viên Pháp luật Plus.
Sau loạt bài phản ánh của Pháp luật Plus, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành buổi họp báo. Tuy nhiên, tại buổi họp báo này, nhiều sở ngành vẫn chưa trả lời hết các câu hỏi của phóng viên Pháp luật Plus.

Trong báo cáo này, UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng, hiện thực tế Công ty Hoài Nam đang sử dụng 55.745,1m2, trong đó có 6.145m2 là đất lấn chiếm từ năm 2004.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng khẳng định, hiện Công ty Hoài Nam không còn nợ tiền thuê đất theo hợp động thuê, chỉ còn việc Công ty Hoài Nam không kê khai nộp tiền phần đất lấn chiếm.

Về thu hồi đất, UBND tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng theo điểm d, khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013 và tại điểm b khoản 5 Điều 10 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ.

Chính vì áp dụng các điều Luật và Nghị định Chính phủ nên UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng, việc thu hồi đất của Công ty Hoài Nam thuê và đất lấn chiếm là đúng quy định pháp luật.

Đối với Công ty Sao Bắc, UBND tỉnh Quảng Ninh báo cáo với Văn phòng Chính phủ như sau: Công ty TNHH Quốc tế Sao Bắc được UBND tỉnh cho thuê đất tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long gồm: Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 13/6/2003 vị trí tại phường Bãi Cháy; mục đích sử dụng để xây dựng bãi tạm chứa thiết bị vật tư; diện tích sử dụng 18.257,2m2.

Công ty Hoài Nam và Công ty Sao Bắc rất bức xúc trước việc, UBND tỉnh Quảng Ninh tiến hành thu hồi đất của hai doanh nghiệp để giao cho doanh nghiệp khác.
Công ty Hoài Nam và Công ty Sao Bắc rất bức xúc trước việc, UBND tỉnh Quảng Ninh tiến hành thu hồi đất của hai doanh nghiệp để giao cho doanh nghiệp khác.

Thời gian sử dụng: cho thuê hàng năm, không xây dựng công trình, tuân thủ các quy định về cảnh quan môi trường, khi Nhà nước có nhu cầu sử dụng sẽ thu hồi không được bồi thường, tự tháo dỡ trả lại mặt bằng.

Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 1/7/2002, vị trí tại phường Bãi Cháy; mục đích sử dụng đất để xây dựng kho bãi hàng hoá; diện tích sử dụng 35.900m2; thời gian sử dụng 50 năm.

Diện tích thực tế công ty sử dụng 59.144m2, trong đó Công ty lấn chiếm 4.987m2, thời điểm lấn chiếm năm 2004.

Về nghĩa vụ tài chính, Công ty Sao Bắc không nợ tiền thuê đất mà chỉ không kê khai nộp tiền phấn đất lấn chiếm.

Về thu hồi đất, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng áp dụng các văn bản pháp luật giống như thu hồi đất đối với Công ty Hoài Nam.

Về cưỡng chế thu hồi đất, UBND tỉnh Quảng Ninh nhận định rằng, đã thực hiện đúng quy định tại Điều 71 Luật Đất đai 2013.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Lê Hoàng

Loading...

Bình luận

Loading...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

Ca sĩ Long Nhật nói về tin đồn bị bắt ở động mại dâm nam

Ca sĩ Long Nhật vướng vào tin đồn giới tính rất nhiều, đỉnh điểm nhất chính là thông tin anh bị bắt ở động mại dâm nam.

Công Phượng tiếp tục ghi bàn ở AFC Cup 2020?

Công Phượng đang đứng trước cơ hội có được bàn thắng thứ 2 liên tiếp cho CLB TP.HCM.

Mỹ nhân vô địch Olympic môn bơi khoả thân nóng 'bỏng rẫy'

Nhà vô địch Olympic bộ môn bơi nghệ thuật Anzhelika Timanina vừa đăng tải ảnh nude cực nóng bỏng lên trang cá nhân.

Phản ứng của NSƯT Ngọc Huyền trước tâm sự của chồng cũ Chí Trung

Đã nhận lỗi về mình để cuộc hôn nhân 32 năm tan vỡ với NSƯT Ngọc Huyền. Trước lời tâm sự của chồng cũ, NSƯT Ngọc Huyền chọn cách im lặng.