Thêm một hành động có dấu hiệu hành doanh nghiệp của UBND tỉnh Quảng Ninh?

0
Đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng xây dựng nhà hàng để kinh doanh theo lời kêu gọi đầu tư của UBND tỉnh Quảng Ninh, hơn chục năm sau, tỉnh này lại ra quyết định thu hồi với mức đền bù gần như 0 đồng.

Trong đơn kêu cứu khẩn cấp gửi tới tòa soạn Pháp luật Plus, ông Nguyễn Quốc Hoài- Giám đốc Công ty TNHH Hoài Nam cho biết, UBND tỉnh Quảng Ninh tiến hành thu hồi đất của doanh nghiệp đang sử dụng hơn chục năm nay là thể hiện sự làm khó doanh nghiệp.

Trong đơn, ông Nguyễn Quốc Hoài trình bày: Thực hiện chính sách kêu gọi thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ninh, Công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh triển khai đầu tư dự án:" Trung tâm giao lưu ẩm thực Phù Đổng" tại Phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long.

Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND tỉnh Quảng Ninh cho Công ty Hoài Nam.
Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND tỉnh Quảng Ninh cho Công ty Hoài Nam.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh cho thuê đất tại Quyết định số: 4260/QĐ-UBND ngày 21/11/2003.

Ngày 23/12/2003, Công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh ký hợp đồng thuê đất số: 150/HĐ-TĐ, với thời hạn thuê đất 10 năm (hết hạn ngày 21/11/2013) và được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận QSD đất tại Quyết định số: 264/QĐ-UBND ngày 14/1/2004.

Tại thời điểm đầu tư năm 2003, Công ty đã đầu tư hàng chục tỷ đồng theo đúng quy hoạch ban đầu của UBND tỉnh Quảng Ninh, phù hợp với quy hoạch chung của thành phố Hạ Long, thể hiện tại kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật số: 193/TĐ/TK ngày 10/2/2004 của Sở Xây dựng Quảng Ninh. Trong thời gian thuê đất, Công ty TNHH Hoài Nam luôn sử dụng đất đúng mục đích, ranh giới, nộp tiền thuê đất đầy đủ, đúng hạn.

Công văn số 5138 của UBND TP Hạ Long về việc tái định cư di chuyển nhà hàng Phù Đồng đến địa điểm mới tại khu Đồn Điền.
Công văn số 5138 của UBND TP Hạ Long về việc tái định cư di chuyển nhà hàng Phù Đồng đến địa điểm mới tại khu Đồn Điền.

Từ năm 2012, Công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh đã nhiều lần lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét điều chỉnh thời gian thuê đất để Công ty ổn định SXKD và yên tâm tiếp tục đầu tư vào dự án nhưng không được xem xét cháp thuận.

Tại văn bản số: 6421/UBND-QL ĐĐ1 ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh trả lời Công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh như sau: "...Hiện tại UBND thành phố Hạ Long đang nghiên cứu quy hoạch cảng khách Quốc tế Hòn Gai, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long. Vì vậy, UBND tỉnh chưa xem xét đề nghị điều chỉnh thời gian xin thuê đất dự án..."

Trong suốt thời gian từ năm 2012 đến năm 2014, Công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh tiếp tục nhiều lần lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét điều chỉnh thời gian thuê đất.

Văn bản số 3437 của Sở Xây dựng gửi UBND tỉnh Quảng Ninh.
Văn bản số 3437 của Sở Xây dựng gửi UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tại văn bản số: 1537/UBND-QLĐĐ1 ngày 2/4/2014 UBND tỉnh Quảng Ninh trả lời Công ty TNHH Hoài Nam như sau: " Đồng ý cho Công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh được gia hạn sử dụng đất đến hết 31/12/2014. Sau khi quy hoạch cảng khách Quốc tế Hòn Gai, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2030 được phê duyệt, UBND tỉnh sẽ xem xét giải quyết theo quy định hiện hành..."

Ngày 11/2/2015, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số: 455/QĐ-UBND ngày 11/2/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh, về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh tại Phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hạ Long quản lý.

Ngày 23/11/2016, UBND thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số: 4477/QĐ-UBND phê duyệt mức bồi thường, hỗ trợ & tái định cư cho Công ty với mức 12.084.000đ (Mười hai triệu, tám mươi tư ngàn đồng).

Công văn số 1537 của UBND tỉnh Quảng Ninh bác các kiến nghị của Công ty Hoài Nam.
Công văn số 1537 của UBND tỉnh Quảng Ninh bác các kiến nghị của Công ty Hoài Nam.

Ngày 16/2/2017  UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số: 461/QĐ-UBND, về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 11/2/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh :" Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh tại Phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long (đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số: 4260/QĐ-UBND ngày 21/11/20030 giao cho UBND thành phố Hạ Long quản lý:"

Liên quan đến những động thái này của UBND tỉnh Quảng Ninh, trao đổi với PV Pháp luật Plus, ông Nguyễn Quốc Hoài- Giám đốc Công ty Hoài Nam cho biết, dự án nêu trên đang hoạt động SXKD ổn định và rất có hiệu quả. Giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương.

Góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế xã hội chung của địa phương.

Tuy nhiên do thời gian thuê đất quá ngắn, do vậy chưa kịp thu hồi vốn đã đầu tư ban đầu.

Quyết định 2308 của UBND tỉnh Quảng Ninh không được gia hạn thuê đất.
Quyết định 2308 của UBND tỉnh Quảng Ninh không được gia hạn thuê đất.

Việc thu hồi đất sẽ là một thiệt hại vô cùng to lớn đối với doanh nghiệp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình hoạt động SXKD, cơ sở hạ tầng của dự án được đầu tư bài bản với kinh phí đầu tư hàng chục tỷ đồng nay phải phá dỡ đi là những tổn thất và lãng phí rất lớn, bên cạnh đó là vấn đề giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động của dự án, và các vấn đề an sinh xã hội khác...

Ông Nguyễn Quốc Hoài cũng cho hay, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cần xem xét, hỗ trợ đền bù thỏa đáng về giá trị công trình, vật kiến trúc và tài sản khác gắn liền với đất mà Công ty đã đầu tư trên diện tích đất bị thu hồi.

Bởi lẽ, Công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh đã đầu tư vào dự án này gần 20 tỷ đồng về hạ tầng và cơ sở vật chất, và tài sản gắn liền với đất nhưng không được bồi thường hỗ trợ...

Như vậy là trái với Điều 5, hợp đồng thuê đất số: 150/HĐ-TĐ ký ngày 23/12/2003. 

Quyết định 1468 của UBND tỉnh Quảng Ninh giao UBND TP Hạ Long xem xét kiến nghị của Công ty Hoài Nam.
Quyết định 1468 của UBND tỉnh Quảng Ninh giao UBND TP Hạ Long xem xét kiến nghị của Công ty Hoài Nam.

Mặc dù Công ty đã kiến nghị nhiều lần với các cơ quan có chức năng có liên quan (Biên bản làm việc ngày 5/8/2016; Biên bản làm việc ngày 15/8/2016; Biên bản làm việc ngày 3/3/2017).

Đồng thời UBND thành phố Hạ Long cũng đã có văn bản số: 8020/UBND ngày 14/12/2016 báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ, tuy nhiên tại văn bản số: 2308/UBND-QLĐĐ1 ngày 7/4/2017 UBND tỉnh Quảng Ninh trả lời tài sản gắn liền với đất không được bồi thường.

Bên canh đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cần xem xét chấp thuận vị trí nghiên cứu mà Công ty đã đề xuất, để Công ty di chuyển Nhà hàng Phù Đổng và tiếp tục hoạt động SXKD.

Để đảm bảo ổn định hoạt động SXKD,  giải quyết việc làm và thu nhập cho hàng trăm lao động của dự án, và các vấn đề an sinh xã hội khác.. Công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh báo cáo và đề xuất vị trí tại Phường Hà Khẩu để Công ty triển khai di chuyển và tiếp tục hoạt động SXKD.

 Tại văn bản số: 3437/SXD-QH ngày 16/12/2015 của Sở Xây dựng Quảng Ninh; Văn bản số: 5138/UBND ngày 31/8/2016; văn bản số: 5543/UBND ngày 25/11/2016 của UBND thành phố Hạ Long, báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét chấp thuận vị trí địa điểm mà Công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh đề xuất nêu trên.

Đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng nhà hàng, bỗng dưng bị thu hồi với mức đền bù gần như 0 đồng.
Đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng nhà hàng, bỗng dưng bị thu hồi với mức đền bù gần như 0 đồng.

Tuy nhiên tại văn bản số: 2314/UBND-QH1 ngày 7/4/2017 UBND tỉnh Quảng Ninh trả lời Công ty như sau:" Sau khi công ty TNHH Hoài Nam Quảng Ninh giải quyết dứt điểm các nội dung có liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh giao UBND thành phố Hạ Long chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan nghiên cứu hướng giải quyết; báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định cụ thể"

Bức xúc trước việc UBND tỉnh Quảng Ninh bác các kiến nghị của Công ty Hoài Nam, ông Nguyễn Quốc Hoài cho biết, trong văn bản số 5138 do ông Phạm Hồng Hà ký cũng xác nhận việc Công ty Hoài Nam di dời sang khu tái định cư tại khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu là hợp lý. 

Tranh chấp giữa hai bên trong quá trình thực hiện hợp đồng trước hết được giải quyết bằng thương lượng. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

“Mặc dù Sở Xây dựng và UBND TP Hạ Long có các văn bản như vậy nhưng không hiểu sao, UBND tỉnh Quảng Ninh vẫn quyết định bác toàn bộ các công văn nêu trên, phải chăng đây là hành động có dấu hiệu lợi ích nhóm hay có thái độ hành doanh nghiệp”, ông Hoài bức xúc cho biết.

Liên quan đến những phán ánh kiến nghị của Công ty Hoài Nam, Tòa soạn Pháp luật Plus đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét, giải quyết thầu tính, đạt lý, đúng với các quy định của pháp luật, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài.

Không chỉ thu hồi đất vị trí mà Công ty Hoài Nam xây dựng nhà hàng Phủ Đổng để kinh doanh, mà trước đó nhiều năm, UBND tỉnh Quảng  Ninh đã tiến hành thu hồi đất nằm trong khuôn viên Cảng Cái Lân của Công ty Hoài Nam. Cực chẳng đã, doanh nghiệp này đã làm đơn khởi kiện ra tòa. Tại bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Quảng Ninh, cơ quan này đã tuyên bác đơn khởi kiên, Công ty Hoài Nam đã kháng cáo và trong phiên xét xử diễn ra ngày 7/4 mới đây, TAND cấp cao tại Hà Nội đã hủy bản án của TAND tỉnh Quảng Ninh và yêu cầu điều tra lại.

Lê Hoàng

Bình luận

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

30 website vi phạm bản quyền phát sóng giải bóng đá ngoại hạng Anh

Ngày 4/5/2021, Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam thông tin hiện có 30 website vi phạm bản quyền phát sóng giải bóng đá ngoại hạng Anh.

“Tôm khô Rạch Gốc” làm không đủ bán

Không phải ai cũng biết tôm khô ngon nhất đến từ vùng đất Cuối trời Tổ quốc – huyện Ngọc Hiển, với nhãn hiệu tập thể “Tôm khô Rạch Gốc”.

Về Cà Mau chụp đìa!

Chụp đìa bắt cá là một hoạt động rất thú vị, là phương thức đánh bắt sáng tạo của người dân Cà Mau mà không phải đâu cũng có.

Phát hiện thú vị về nền văn minh Maya qua máy bắn laser

Các nhà khoa học đã phát hiện ra bằng chứng về một nền văn minh rực rỡ của người Maya cổ đại sống ở phía bắc bán đảo Yucatán ở Mexico.

Xem thêm