Phản hồi lại công văn của UBND huyện Cô Tô: Hủy các Nghị quyết của HĐND huyện nhiệm kỳ trước có đúng luật?

0
Việc HĐND huyện nhiệm kỳ sau ban hành Nghị quyết hủy các Nghị quyết của HĐND huyện nhiệm kỳ trước; UBND huyện khóa sau hủy các quyết định đã có hiệu lực pháp luật của nhiệm ký trước: cần phải xem xét lại.

Không thể đổ lỗi đó cho người dân bằng các quyết định hành chính

Về nguyên tắc hủy nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND phải thực hiện đúng trình tự quy định tại Nghị định 40 của Chính phủ là: “Văn bản có dấu hiệu trái pháp luật” (khoản 1, điều 1).

Có văn bản nào xác định Nghị quyết và Quyết định nhiệm kỳ 2013-2015 của huyện Cô Tô là trái pháp luật để nhiệm kỳ sau thực hiện quy trình hủy, bãi bỏ?

Về thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc xử lý văn bản trái pháp luật (Điều 18) quy định:

Khoản 1. Đình chỉ việc thi hành và hủy bỏ, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp.

Công văn phản hồi của UBND huyện Cô Tô sau khi Pháp luật Plus đăng tải.
Công văn phản hồi của UBND huyện Cô Tô sau khi Pháp luật Plus đăng tải.

Khoản 2. Đình chỉ việc thi hành nghị quyết trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp và đề nghị Hội đồng nhân dân cấp mình hủy bỏ hoặc bãi bỏ.

Như vậy, HĐND huyện và UBND huyện Cô Tô nhiệm kỳ sau, hủy bỏ nghị quyết và Quyết định của UBND huyện nhiệm kỳ trước là vi phạm về thẩm quyền.

Trong khi đó, tại Văn bản số 1075/UBND ngày 07/12/2017 của UBND huyện Cô Tô UBND ghi nhận: “Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo luôn đoàn kết, phát huy nội lực, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hộ, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, Cô Tô là huyện đảo đầu tiên trong cả nước được Thủ tướng công nhận về đích Nông thôn mới giai đoạn 2010-2015”.

Các hộ dân kinh doanh dịch vụ trên đảo Cô Tô có nguy cơ phá sản nếu chính quyền huyện Cô Tô tổ chức cưỡng chế.
Các hộ dân kinh doanh dịch vụ trên đảo Cô Tô có nguy cơ phá sản nếu chính quyền huyện Cô Tô tổ chức cưỡng chế.

Văn bản số 1075 còn khẳng định: “Kể từ tháng 10/2013…, cơ cấu kinh tế của huyện đã có những chuyển biến tích cực” và Văn bản 1075 còn liệt kê những việc, những thành quả vượt trội mà nhân dân huyện đảo Cô Tô đã làm được, có hiệu quả, trong đó có thành phần kinh doanh của hộ gia đình.

Hơn nữa, để hủy bỏ văn bản quy phạm trái pháp luật, phải có biện pháp xử lý hành vi trái pháp luật người ban hành ra các văn bản đó, không thể đổ lỗi đó cho người dân phải gánh chịu bằng các quyết định hành chính.

Nếu có việc mượn đất thì không thể gọi là lấn chiếm

Tại các Biên bản vi phạm hành chính lập ngày 16/4/2017, Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường huyện căn cứ vào Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật xây dựng năm 2014, Luật đất đai năm 2013, …. kết luận về hành vi vi phạm: “Tự ý xây dựng, lắp đặt phòng nghỉ, quán ăn nghỉ trên đất không được phép xây dựng” Quy định tại khoản 3 điều 12 Luật xây dựng năm 2014.

Tại quyết định XPVPHC ngày 07/11/2017 của Chủ tịch UBND huyện Cô Tô V/v: Sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 21/4/2017, Chủ tịch huyện đã xử phạt về hành vitheo điểm a, khoản 7, điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ.

Trong khi, Hộ kinh doanh dựng công trình phục vụ kinh doanh là đúng nội dung Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 của UBND huyện Cô Tô “V/v ban hành cơ  chế huy động nguồn lực; xã hội hóa xây dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tạm thời tại các bãi biễn trên địa bàn huyện”, đúng chủ trương tại Tờ trình số 78 ngày 14/12/2012 của UBND huyện Cô Tô: dựng công trình tạm thời bằng hình thức lắp ghép có thể di dời, tháo lắp thuận tiện. Kinh doanh có giấy phép kinh doanh;

Về hành vi mà Chủ tịch UBND huyện áp đặt cho người vi phạm là “Xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng (đất quốc phòng) theo điểm a, khoản 7, điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ.

Trong Văn bản 1075 của UBND huyện Cô Tô nêu: “Từ năm 2013 đến nay, có nhiều hộ dân đã tự ý thỏa thuận với Tiểu đoàn Đảo Cô Tô mượn đất quốc phòng, một số hộ tự ý lấn chiếm đất quốc phòng…”

Như vậy chính huyện cũng thừa nhận việc sử dụng đất của hộ kinh doanh là từ năm 2013, người mượn đất, người chiếm đất.

Nếu có việc mượn đất thì không thể gọi là lấn chiếm. Nếu lấn chiếm đất phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan bị lấn chiếm đất. Quan trọng nhất là đơn vị bị mất đất phải chứng minh được ranh giới thửa đất và diện tích bị lấn chiếm, thời điểm bị lấn chiếm.

UBND tỉnh Quảng Ninh cần chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét kiến nghị của người dân.
UBND tỉnh Quảng Ninh cần chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét kiến nghị của người dân.

Theo Kết luận Thanh tra số: 22/KL-TTr ngày 27/9/2017 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cho thấy, đến thời điểm thanh tra số liệu diện tích đất quốc phòng của Tiểu đoàn Đảo Cô Tô giữa các cơ quan quản lý của huyện Cô Tô và Tiểu đoàn Đảo Cô Tô, Lữ đoàn 242 vẫn chưa thống nhất.

Như vậy, đất có phải của Quốc phòng hay không còn chưa được làm rõ, mà Chủ tịch huyện kết luận hộ kinh doanh lấn chiếm đất quốc phòng.

Tại quyết định xử phạt, quyết định cưỡng chế, Chủ tịch UBND huyện không căn cứ vào Luật xử phạt vi phạm hành chính, trong khi đó để ban hành quyết định xử phạt hành chính, cưỡng chế thực hiện quyết định hành chính phải căn cứ vào hành vi vi phạm hành chính, quy trình này phải thực hiện theo đúng Luật xử lý vi phạm hành chính.

Không áp dụng luật chuyên ngành, Chủ tịch UBND huyện vi phạm về thẩm quyền, về trình tự thủ tục ban hành quyết định xử phạt hành chính.

Công trình của hộ kinh doanh đã đi vào hoạt động từ năm 2013, không phải ngày lập biên bản hành chính (tháng 11/2017).

Do đó, người lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt hành chính đã vi phạm về nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính là kịp thời, ngay sau khi có hành vi vi phạm xảy ra.

 Việc thu hồi giấy phép kinh doanh của hộ kinh doanh vi phạm pháp luật

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh hộ gia đình huyện Cô Tô đồng loạt thu hồi giấy đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh mà không đủ căn cứ thu hồi quy định tại khoản 1 Điều 78 của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và từ ngày 30/09/2017 mọi hoạt động kinh doanh của các hộ kinh doanh bị dừng hoàn toàn dẫn đến công ăn việc làm của hộ kinh doanh không còn, thu nhập bị mất, cuộc sống bất ổn sẽ kéo theo nhiều hệ lụy về an ninh chính trị.

Trên thực tế, từ ngày có Nghị quyết và Quyết định của HĐND và UBND huyện nhiệm kỳ 2013-2015 về “cơ chế huy động nguồn lực, xã hội hóa xây dựng cơ sở kinh doanh” người dân bản địa có việc làm, thu nhập ổn định, đã góp phần cho sự phát triển kinh tế, ổn định xã hội.

Trong Văn bản 1075 của huyện Cô Tô cũng khẳng định quân dân biển đảo đã “hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh”.

Việc ban hành các quyết định hành chính không đúng pháp luật, ý nghĩa của việc “đảm bảo an sinh xã hội” như trong văn bản số 1075 của UBND huyện trở nên khó đạt được.

Tất cả các hộ kinh doanh được hình thành, tạo lập, được phép kinh doanh là do chủ trương và được chấp thuận của HĐND và UBND huyện.

Nay những kết quả họ đã gây dựng bị xóa nhòa bằng quyết định hành chính mà không được bồi thường, hỗ trợ để họ có điều kiện tạo lập công việc mới. Theo Văn bản 1075, UBND huyện có đưa ra một số giải pháp về quy hoạch, hỗ trợ nhân dân.

Nhưng quy hoạch đó mới dừng lại ở giai đoạn “đề xuất” “vận động”. Biết đến bao giờ các thủ tục hành chính đó đến được với người dân? Câu trả lời còn bỏ ngỏ.

Kinh doanh bị ngừng trệ, thu nhập không có, hệ lụy tiếp sau là khôn lường khi người lao động không mất việc làm.

Sau khi Pháp luật Plus đăng tải bài viết “Quảng Ninh: giải tỏa khu nghỉ dưỡng chưa minh bạch, hàng chục hộ dân kêu cứu?” vào  ngày 05/12/2017, phản ánh của bài viết về việc tháo dỡ các công trình lấn chiếm trên đất quốc phòng tại bãi biển Hồng Vàn, xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô đã có công văn 1075/UBND về việc trả lời phản ánh của Pháp luật Plus đăng . Để bảo đảm thông tin khách quan, minh bạch, chúng tôi ghi nhận phản hồi của UBND huyện Cô Tô trong việc trao đổi thông tin

Tuấn Ngọc

Bình luận

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

Những dinh thự hoành tráng của 3 đại gia giàu có bậc nhất Nam Bộ xưa

Kết hợp văn hóa Đông - Tây cùng nhiều hiện vật giúp mọi người hiểu được cách sống trong gia đình giàu có xưa.

Điện ảnh Việt lỗ hàng chục tỉ đồng: Cậu Vàng rời rạp, Trạng Tí có trở mình?

Doanh thu thê thảm, trong đó Cậu Vàng vừa rút khỏi rạp khi lỗ 20 tỉ đồng, còn Trạng Tí của Ngô Thanh Vân vẫn chưa hết tranh cãi...

Man Utd thắng ấn tượng Liverpool: Dùng vô chiêu thắng hữu chiêu

Theo nhà báo Jonathan Wilson của tờ Guardian, một trong những lý do giúp Man Utd của Solskjaer bay cao sau trận thắng Liverpool là... "không có triết lý cố định".

NSƯT Trịnh Kim Chi, Lý Hùng bàn giao công trình Viện dưỡng lão nghệ sĩ

Cuối tuần qua, NSƯT Trịnh Kim Chi và đại gia đình diễn viên Lý Hùng vừa làm lễ bàn giao công trình cải tạo Viện dưỡng lão nghệ sĩ.

Xem thêm