Lạng Sơn: Bị gây khó khăn trong việc xin chuyển quyền sử dụng đất, công dân đội đơn cầu cứu cơ quan chức năng?

0
Chi nhánh văn phòng ĐKĐĐ huyện Cao Lộc và Văn phòng ĐKĐĐ thuộc Sở TNMT tỉnh Lạng Sơn bị phản ánh gây khó khăn trong việc xin sang tên QSDĐ.

Phản ánh đến Báo Pháp luật Việt Nam, chị Bùi Vũ khánh Linh có địa chỉ thường trú tại số 36, đường Lê Hồng Phong, khối 8, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn và chị Lê Thị Dung trú tại khối 8, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đều bức xúc về việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cao Lộc và Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Một trường tỉnh Lạng Sơn có biểu hiện gây khó khăn trong việc xin sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi hai cơ quan này cùng viện một lý do là 2 thửa đất mà chị Linh và chị Dung nhận chuyển nhượng đều liên quan đến biên bản làm việc ngày 07/5/2019 của Đoàn thanh tra 55 tỉnh Lạng Sơn.

Đơn khiếu nại của chị Dung gửi Giám đốc Sở TNMT tỉnh Lạng Sơn.

Đơn khiếu nại của chị Dung gửi Giám đốc Sở TNMT tỉnh Lạng Sơn.

Vì vậy, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Cao Lộc và Văn Phòng đăng ký đất đai thuộc Sở TNMT tỉnh Lạng Sơn đều trả hồ sơ xin sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chị Linh và chị Dung bất chấp việc Kết luận thanh tra số 55 của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn không hề đề cập đến 2 thửa đất này có bất cứ vi phạm nào.

Cụ thể, theo nội dung và tài liệu bà Linh và bà Dung cung cấp cho biết: Ngày 19/8/2020 chị Linh có thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) của ông Phạm Quốc Việt và bà Trần Hoài Hương ở thửa đất số 232; thuộc tờ bản đồ số 14, tại thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn với diện tích 1532,0m2 loại đất ở tại nông thôn, với giá thỏa thuận 980.000.000đ.

Sau khi thảo thuận xong chị Linh cùng ông Phạm Quốc Việt và vợ là bà Hương làm thủ tục ký chuyển nhượng tại phòng Công chứng số 1 tỉnh Lạng Sơn.

Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ đã được công chứng theo số công chứng 1550 quyển số 02 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 19/08/2020.

Tiếp đến ngày 25/8/2020 chị Linh nộp hồ sơ vào Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Cao Lộc để yêu cầu thực hiện việc sang tên Giấy chứng nhận QSDĐ.

Sau khi kiểm tra Hồ sơ, Chi nhánh đã lập giấy tiếp nhận Hồ sơ và hẹn trả kết quả theo quy định.

Tuy nhiên, đến ngày 07/9/2020, chị Linh vô cùng tá hoả khi nhận được công vắn số 685 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Cao Lộc “về việc giải quyết Hồ sơ chuyển nhượng QSDĐ theo tủ tục hành chính” với nội dung xác định thửa đất chị Linh nhận chuyển nhượng liên quan đến biên bản làm việc ngày 07/5/2019 của Đoàn thanh tra 55 tỉnh Lạng Sơn.

1

Văn bản số 685 của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Cao Lộc từ chối tiếp nhận hồ sơ sang tên quyền sử dụng đất của chị Linh.

Vì vậy, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Cao Lộc đã trả lại hồ sơ xin sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chị Linh.

Cùng chung cảnh ngộ với chị Linh là gia đình chị Lê Thị Dung cũng nhận chuyển nhượng diện tích 449,6m2  loại đất ở tại nông thôn ở thửa đất số 205; thuộc tờ bản đồ số 14, tại thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn của vợ chồng ông Phạm Quốc Việt và bà Trần Hoài Hương với giá thỏa thuận 2.248.000.000đ đều được làm thủ tục ký chuyển nhượng theo Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lạng Sơn, hai bên đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ đã được công chứng theo số công chứng 1499 quyển số 02 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 13/08/2020.

Tiếp đến ngày 18/8/2020 chị Dung đã nộp hồ sơ vào Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Cao Lộc để yêu cầu thực hiện việc sang tên Giấy chứng nhận QSDĐ cho chị Dung và Chi nhánh đã tiếp nhận hồ sơ để giải quyết theo quy định.

Song, cũng một kịch bản giống chị Linh được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Cao Lộc lặp lại khi ban hành văn bản số 654 và cho rằng: “Thửa đất của chị Dung nhận chuyển nhượng liên quan đến biên bản làm việc ngày 07/5/2019 của Đoàn thanh tra 55 tỉnh Lạng Sơn.”. Từ đó Chi nhánh văn phòng đăng ý đất đại huyện Cao Lộc từ chối và trả lại hồ sơ cho chị Dung.

2

Văn bản số 654 của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Cao Lộc cũng từ chối và trả hồ sơ xin sang tên quyền sử dụng đất của chị Dung.

Đến ngày 20/11/2020 cả chị Linh và chị Dung đều có đơn khiếu nại gửi Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở tài nguyên và Môi trường phản ánh về hành vi hành chính khi Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Cao Lộc từ chối thực hiện thủ tục hành chính đối với hồ sơ cấp GCNQSDĐ đối bới 2 bà là trái quy định của pháp luật.

Không đồng tình với văn bản trả lời của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đại huyện Cao Lộc bởi tại kết luận Thanh tra số 55 của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn không có bất cứ nội dung nào đề cập đến hai thửa đất mà hai chị nhận chuyển nhượng.

Từ đó chị Linh và chị Dung đều làm đơn khiếu nại gửi Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn để làm rõ sự việc.

3

Báo cáo số 702 của Giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đại huyện Cao Lộc khẳng định diện tích mà chị Linh và chị Dung nhận chuyển nhượng không nằm trong 30 quyết định mà Thanh tra tỉnh yêu cầu thu hồi.

Song, không hiểu Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở TNMT tỉnh Lạng Sơn căn cứ vào đâu khi ra hai văn bản trả lời số 56 và số 57 bác toàn bộ nội dung đơn khiếu nại của chị Linh và chị Dung với lý do: “Theo nội dung kiểm tra xác minh hồ sơ chuyển mục đích không đảm bảo quy định tại khoản 2, điều 69, nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải kiểm tra, xử lý. Do đó hồ sơ nhận chuyển nhượng QSDĐ của chị Linh và chị Dung chưa đủ điều kiện để giải quyết.

Trao đổi với phóng viên chị Linh và chị Dung bức xúc cho biết: “Kể ừ ngày hai chị nhận chuyển nhượng đất thửa đất số 232 và thửa đấy 205 thuộc tờ bản đồ số 14 mang tên ông Phạm Quốc Việt và bà Trần Hoài Hương tại thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc cho đến nay đều không tranh chấp với bất cứ cá nhân, tổ chức nào trong quá trình quản lý sử dụng thửa đất cũng chưa từng nhận được bất kỳ văn bản nào từ cơ quan có thẩm quyền về việc thu hồi hay áp dụng các biện pháp ngăn chặn cũng không hề nằm trong diện bị vi phạm trong Kết luận thanh tra số 55 của Thanh tra tỉnh..”.

“Do đó, việc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Cao Lộc và Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn từ chối thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến hồ sơ nhận chuyển nhượng QSDĐ của bà Linh là trái với quy định của Luật đất đai năm 2013 và Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNVMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của Bộ tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc sở tài nguyên và môi trường.

4

Sở TNMT tỉnh Lạng Sơn nơi xảy ra sự việc người dân khiếu nại và cho rằng Văn phòng đăng ký đất đai thuộc sở này cố tình cản trở, gây khó khăn trong việc xin sang tên quyền sử dụng đất.

Trao đổi với phóng viên, chị Linh và chị Dung đều bức xúc cho biết: " Dường như Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Cao Lộc và Văn Phòng đăng ký đất đai đang cố tình gây khó khăn, cản trở việc sang tên quyền sử dụng đất tại hai thửa đất này đã gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho gia đình hai chị cũng như tạo nên tâm lý bức xúc trong quần chúng nhân dân...".

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam được biết, tại báo cáo số 702/BC-CN do bà Đỗ Thị Hiền ký gửi Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở TNMT tỉnh Lạng Sơn đã khẳng định: “Qua kiểm tra các thửa đất đã chuyển nhượng trên không nằm trong 30 quyết định mà đoàn Thanh tra yêu cầu thu hồi...”. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì phía Văn Phòng đăng ký đất đai thuộc Sở TNMT lại có những động thái gây khó khăn cho người dân trong việc xin sang tên quyền sử dụng đất sau khi có Kết luận thanh tra.

Được biết, hiện nay Giám đốc Sở TNMT tỉnh Lạng Sơn Bùi Văn Côi đã ra quyết định gia hạn việc giải quyết khiếu nại của chị Linh và chị Dung và yêu cầu tổ xác minh, làm rõ sự việc này nhưng đến nay đã hơn 1 tháng trôi qua, cả chị Linh và chị Dung đều không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ phía Sở TNMT tỉnh Lạng Sơn?

Đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở TNMT tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị chức năng có liên quan khẩn trương vào cuộc làm rõ sự việc này để đảm bảo quyền lợi cho người dân tránh việc kiện tụng kéo dài.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Bảo Linh

Bình luận

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

Công nhận Di tích quốc gia đối với mộ và đền thờ Tiến sĩ Đào Toàn Bân

Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ký Quyết định công nhận xếp hạng Di tích quốc gia đối với di tích lịch sử mộ và đền thờ Tiến sĩ Đào Toàn Bân.

Bạn muốn hẹn hò: Chàng trai không biết “thả thính” rước vợ hiền sau 5 tháng được mai mối

Tại phiên bản ngoại truyện ”Bạn muốn hẹn hò”, MC Quyền Linh kết nối với cặp đôi Văn Được - Hồng Loan đã kết hôn sau 5 tháng tham gia chương trình.

“Tiểu tam” Han So Hee rơi vào “lưới tình” của “mỹ nam đẹp hơn hoa” Song Kang

Cô nàng tiểu tam nổi tiếng của “Thế giới hôn nhân” sắp bị cuốn vào lưới tình của Song Kang trong bộ phim truyền hình mới của JTBC “Nevertheless”.

Ốc Thanh Vân khâm phục ý chí của người vợ lo toan mọi việc để chồng 70 tuổi yên tâm lấy bằng Thạc sĩ

Câu chuyện về người vợ vừa lo việc nhà, vừa lo cho chồng 70 tuổi học hết thạc sĩ gây ấn tượng với khán giả.

Xem thêm