Pháp Luật Plus - Kỳ 3 - Lột trần sai phạm tại gói thầu 632 tỷ đồng do BQL dự án 3 quản lý

Kỳ 3 - Lột trần sai phạm tại gói thầu 632 tỷ đồng do BQL dự án 3 quản lý

0
Các nhà thầu đã "cả gan" thi công trước khi bản vẽ thiết kế được phê duyệt từ 20 - 48 ngày.

Kỳ 3 - Lột trần sai phạm tại gói thầu 632 tỷ đồng do BQL dự án 3 quản lý: Nhà thầu thi công trước khi bản vẽ được duyệt

Liên quan đến những tố cáo xung quanh Gói thầu RAP/CP15-16-17 “Bảo trì PBC đoạn tuyến QL6, từ Km193-Km303” thuộc Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam có giá hơn 632 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án các công trình Giao thông 3 (Ban QLDA3) làm quản lý.

Theo nguồn tin của Pháp luật Plus, cuối tháng 3/2017 Bộ Giao thông vận tải đã ban hành kết luận thanh tra do Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường ký, ban hành.

Một trong những nhiệm vụ của Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam là khôi phục, bảo trì một số đoạn tuyến trên QL6. Ảnh: Nhã Chi
Một trong những nhiệm vụ của Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam là khôi phục, bảo trì một số đoạn tuyến trên QL6. Ảnh: Nhã Chi

Đối với nội dung tố cáo: Các gói thầu CP15, CP16, CP17 quốc lộ 6 không có bản vẽ thi công, không có thiết kế cấp phối bê tông nhựa, chưa hợp chuẩn phòng thí nghiệm hiện trường, thiếu thủ tục nghiệm thu trạm bê tông nhựa, thiếu thủ tục nghiệm thu dây truyền thiết bị.

Kết luận cũng chỉ rõ các sai phạm theo nội dung tố cáo như: Qua kiểm tra hồ sơ, thiết kế bản vẽ thi công lô RAP/CP15-QL6 phát hiện Công ty TNHH Hòa Hiệp khởi công ngày 23/11/2016, thảm Bê tông nhựa ngày 29/12/2016 khối lượng khoảng 1,7km.

Tuy nhiên, khi BQL dự án 3 chấp thuận là ngày 23/1/2017 tức là nhà thầu đã thi công trước 23 ngày trước khi bản vẽ TKTC được duyệt.

Tại lô RAP/CP17 nhà thầu là Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng công trình 656 khởi công và thảm thử bê tông nhựa ngày 24/11/2016; Công ty Cổ phần Vinadelta thảm bê tông nhựa ngày 1/12/2016. Tổng cộng thảm bê tông nhựa khoảng 1,2 km. 

Trong khi đó BQL dự án 3 chấp thuận thiết kế bản vẽ là ngày 12/1/2017 tức là nhà thầu thi công trước 48 ngày  khi bản vẽ được duyệt.

Kết luận thanh tra cũng nêu, việc tố cáo là có cơ sở.

Theo đó, các nhà thầu Công ty TNHH Hòa Hiệp, Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng công trình 656, Công ty Cổ phần Vinadelta thi công trước  khi TKBVTC được duyệt là vi phạm Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, cụ thể các điều khoản sau:

Điều 12, khoản 2 các hành vi bị nghiêm cấm; Điều 107, khoản 1, điểm c quy định điều kiện khởi công công trình: Có bản vẽ thiết kế thi công của các hạng mục công trình đã được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra xác nhận trên bản vẽ.

Trách nhiệm để xảy ra vi phạm trước hết thuộc người đứng đầu BQL dự án 3 là giám đốc, lãnh đạo được giao phụ trách dự án, cán bộ quản lý dự án (giám sát bên A); đơn vị Tư vấn giám sát lô RAP/CP15, lô RAP/CP17 - QL6; 

Các nhà thầu Công ty TNHH Hòa Hiệp, Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng công trình 656, Công ty Cổ phần Vinadelta. Trách nhiệm thuộc về Giám đốc dự án, chỉ huy trưởng công trường, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật liên quan thuộc các nhà thầu. 

Không chỉ thi công trước khi bản vẽ được phê duyệt, một số nhà thầu đã "cố tình" cung cấp sai thông tin trong hồ sơ dự thầu, đặc biệt là phần doanh thu.

Gian dối, khai khống doanh thu trong hồ sơ dự thầu

Tại kết luận này, Bộ Giao thông vận tải chỉ rõ, Công ty Quản lý Đường bộ Thái Bình (Lô RAP/CP15 Quốc Lộ 6) theo HSMT báo cáo doanh thu năm 2013 là 137 tỷ đồng - Thực tế doanh thu chỉ là 88 tỷ đồng; năm 2014 báo cáo doanh thu là 138 tỷ đồng - thực tế doanh thu là 67 tỷ đồng...

Sai phạm này cũng diễn ra tại Công ty Cổ phần Quản lý Đường bộ 234 (Lô RAP/CP17 Quốc Lộ 6) cụ thể: Năm 2014 công ty này doanh thu chỉ là 32 tỷ đồng nhưng lại ghi trong HSMT là 45 tỷ đồng; năm 2015 doanh thu thực tế là 11 tỷ đồng nhưng ghi trong HSMT là 66 tỷ đồng.

Trích Kết luận của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải.
Trích Kết luận của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải.

Việc khai khống Hồ Sơ Dự Thầu dẫn đến sai lệch kết quả đấu thầu tại gói Gói thầu RAP/CP15-16-17 “Bảo trì PBC đoạn tuyến QL6, từ Km193-Km303” thuộc Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam, đã được tổ công tác của Ban QLDA3 và Thanh Tra Bộ GTVT tiến hành kiểm tra và phát hiện có sai phạm.

Cụ thể, quyết định nêu rõ: Các nhà thầu, Công ty Quản lý Đường bộ Thái Bình (Lô RAP/CP15 Quốc Lộ 6), Công ty Cổ phần Quản lý Đường bộ 234 (Lô RAP/CP17 Quốc Lộ 6) đã kê khai doanh thu không đúng với doanh thu thực tế trong hồ sơ dự thầu.

Các nhà thầu trên đã vi phạm điểm c, khoản 4, điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, quy định: Nhà thầu, nhà đầu tư cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư".

Tuy nhiên, khi chỉ ra trách nhiệm để xảy ra sai sót thì Bộ Giao thông vận tải chỉ quy trách nhiệm cho Công ty Quản lý Đường bộ Thái Bình (Lô RAP/CP15 Quốc Lộ 6), Công ty Cổ phần Quản lý Đường bộ 234 (Lô RAP/CP17 Quốc Lộ 6) còn trách nhiệm của cơ quan nhận hồ sơ dự thầu, cơ quan có trách nhiệm liên quan thì không thấy đâu!.

Có thể bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm 

Mở rộng thông tin việc nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm gì trong việc gian dối trong cung cấp thông tin hồ sơ dự thầu sẽ bị xử lý như thế nào? Luật sư Vi Văn Diện khẳng định: "Việc có hành vi gian lận như vậy sẽ phải chịu một chế tài nhất định quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ – CP, cụ thể Điều 121Các hình thức xử lý vi phạm trong đấu thầuĐiều 122. Hình thức cấm tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu; Điều 123. Hủy, đình chỉ, không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu; Điều 124. Bồi thường thiệt hại do vi phạm pháp luật về đấu thầu".

Khoản 1, Điều 122. Hình thức cấm tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu

Tùy theo mức độ vi phạm mà áp dụng hình thức cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với tổ chức, cá nhân, cụ thể như sau:Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm đối với một trong các hành vi vi phạm các Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 89 của Luật Đấu thầu.

Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP) có tổng mức đầu tư 301,5 triệu USD, tương đương 6.305 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới (WB) là 250 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại của AusAID là 1,5 triệu USD và vốn đối ứng 50 triệu USD. Thời gian thực hiện Dự án từ 2014 đến 2020.

Đây là một trong những dự án quan trọng tập trung vào việc nâng cao hiệu quả của công tác bảo trì, nâng cấp tài sản mạng lưới đường quốc lộ Việt Nam kết hợp các loại hình hợp đồng xây dựng mới trong quản lý bảo trì đường bộ (hợp đồng quản lý bảo trì đường bộ dựa trên kết quả và chất lượng thực hiện - PBC).

Dự án gồm 4 hợp phần chính. Trong đó, hợp phần B và C tập trung vào công tác đầu tư xây dựng, khôi phục, bảo trì cho một số đoạn tuyến trên QL 2, QL 6, QL 48, QL 38, QL 39 và QL 38B.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Nhóm Phóng viên

Loading...

Bình luận

Hé lộ bến đỗ của Nguyễn Quang Hải tại Pháp

Tờ báo thể thao uy tín của nước Pháp L'Equipe đưa tin Quang Hải sắp gia nhập Pau FC ở Ligue 2 với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Sôi nổi các hoạt động bên lề Hội sách Sơn Trà 2022

Hội sách Sơn Trà năm 2022 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 với 25 gian hàng của các đơn vị kinh doanh, xuất bản sách...

Carnival đường phố chính thức khai màn tại Đà Nẵng

Sự kiện đã mang đến bữa tiệc nghệ thuật đường phố đầy màu  sắc, mở màn cho chuỗi sự kiện mùa hè vô cùng hấp dẫn tại thành phố bên sông Hàn.

Đừng chà đạp hai từ 'nghệ sĩ'

Thành công, sự nổi tiếng đến với người nghệ sĩ có thể không dễ dàng. Nhưng nhiều người đã “đốn củi ba năm đốt một giờ” vì sống sa ngã.

Xem thêm

Thế giới Facebook