Kỳ 3 - Cục thuế Hà Nam "thu xổi" hàng trăm tỷ đồng tiền thuế là do... áp lực nguồn thu ngân sách?

0
UBND tỉnh Hà Nam khẳng định: "Việc Công ty Honda Việt Nam trích nộp 2% trên doanh thu phát sinh năm 2014, 2015 của Chi nhánh Honda Việt Nam tại Hà Nam với số tiền là: 172.555 triệu đồng là phù hợp với Luật quản lý Thuế, Luật Thuế Giá trị gia tăng."

[Autovina] Thăm nhà máy sản xuất xe máy số 3 của Honda Việt Nam

Áp lực thu ngân sách!

Như Pháp luật Plus đã thông tin, việc kê khai khấu trừ thuế GTGT (giá trị gia tăng) của Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam để bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp của Công ty tại tỉnh Vĩnh Phúc là không phù hợp, làm ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện dự toán thu ngân sách của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016 (giảm thu tại Vĩnh Phúc 231 tỷ đồng) và ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc điều tiết ngân sách của tỉnh Vĩnh Phúc và ngân sách Trung ương.

Biết rõ và đồng ý cho Công ty Honda Việt Nam thuộc diện miễn thuế (Thu nhập doanh nghiệp) TNDN trong 2 năm là 2014 và năm 2015 nhưng thực tế Công ty Honda Việt Nam chi nhánh Hà Nam vẫn thực hiện nộp tiền thuế và ngân sách tỉnh Hà Nam một cách đều đặn. Tuy nhiên, Cục thuế Hà Nam không chỉ đạo, không có văn bản hướng dẫn. Từ đó dẫn đến hậu quả làm ảnh hưởng đến việc điều tiết ngân sách của Trung ương và địa phương.

Dưới áp lực nguồn thu ngân sách Cục thuế Hà Nam đã nhanh tay thu xổi hàng trăm tỷ đồng thuế của Công ty Honda Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam. Vụ việc đã bị Bộ Tài chính và Tổng cục thuế phát hiện và đã kỷ luật hàng loạt lãnh đạo của Cục thuế Hà Nam.

Trao đổi với Phóng viên Pháp luật Plus ông Trần Văn Thắng – Chánh văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam cho biết: “Trước sức ép về ngân sách của tỉnh nên Cục thuế tỉnh Hà Nam làm như vậy. Việc kỷ luật cũng làm theo đúng trình tự từ thành lập Hội đồng kỷ luật đến khi thông qua…Riêng ông Bùi Nguyên Bá (hiện tại đã về hưu) do hội đồng kỷ luật xét thấy những đóng góp của ông này và lúc đó ông Bá cũng sắp về hưu nên có phần nhẹ nhàng hơn…".

Nhằm "lên tiếng" cho Cục thuế Hà Nam sau hàng loạt sai sót, ngay lập tức UBND tỉnh Hà Nam đã có công văn đề nghị được giải quyết số thu ngân sách từ Công ty Honda Việt Nam nộp tại tỉnh Hà Nam. Công văn với lý do Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam đã phê chuẩn quyết toán năm 2015.

Công văn của UBND tỉnh Hà Nam.
Công văn của UBND tỉnh Hà Nam.

Ngày 9/5/2016 UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành văn bản số 960/UBND-KT Về việc đề nghị giải quyết số thu ngân sách từ Công ty Honda Việt Nam nộp tại tỉnh Hà Nam năm 2014, 2015.

Ngày 06 tháng 04 năm 2016 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhận được văn bản số 4601/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc “Xử lý số thu NSNN năm 2014-2015 của Cục thuế Hà Nam không đúng quy định của Luật thuế, Luật NSNN”.

Nội dung cơ bản tại Công văn 4601/BTC-TCT của Bộ Tài chính là: Năm 2014 và năm 2015 Công ty Honda Việt Nam đã nộp vào NSNN của tỉnh Hà Nam thuế GTGT là: 172.555 triệu đồng (Năm 2014 là: 32.853 triệu đồng, năm 2015 là: 139.701 triệu đồng).

Theo đó Bộ Tài chính yêu cầu thu về ngân sách Trung ương toàn bộ số tiền thuế GTGT Công ty Honda đã nộp tại tỉnh Hà Nam năm 2014, 2015 là: 156.127 triệu đồng (Năm 2014 thu về ngân sách Trung ương là 50% là 16.426 triệu đồng; năm 2015 điều chỉnh toàn bộ về ngân sách Trung ương và cho tỉnh Vĩnh Phúc là 139.701 triệu đồng) với lý do:

Từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 3 năm 2013: Công ty Honda Việt Nam (Chi nhánh tại Hà Nam thực hiện hạch toán độc lập) có phát sinh số thuế giá trị gia tăng đầu ra của Dự án đầu tư Chi nhánh Honda Việt Nam tại tỉnh Hà Nam nhỏ hơn thuế Giá trị gia tăng đầu vào là: 213.287 triệu đồng.

Theo quy định của Luật quản lý thuế, Luật thuế Giá trị gia tăng, nếu tại thời điểm trên Công ty Honda có văn bản đề nghị hoàn thuế thì Cục thuế tỉnh Hà Nam thực hiện sử dụng quỹ hoàn thuế Trung ương để hoàn thuế Giá trị gia tăng cho Công ty. Tuy nhiên, trong thời điểm này Công ty không có văn bản đề nghị.

Từ tháng 4 năm 2013 đến nay Chi nhánh Honda Việt Nam tại Hà Nam chuyển chế độ hạch toán từ hạch toán độc lập tại Hà Nam sang hạch toán phụ thuộc tại Hà Nam (Toàn bộ công tác hạch toán của chi nhánh chuyển về hạch toán tại Công ty Honda Việt Nam tại tỉnh Vĩnh Phúc): Năm 2014 và năm 2015 Công ty Honda Việt Nam tại tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện trích nộp 2% thuế Giá trị gia tăng phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Honda Việt Nam tại tỉnh Hà Nam cho ngân sách tỉnh Hà Nam với số tiền là:172.555 triệu đồng, đồng thời đến ngày 17/10/2014 Công ty Honda Việt Nam mới có văn bản hỏi Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc về việc hoàn thuế của thời điểm từ 7/2011 đến 3/2013.

Tại văn bản số 4601/BCT-TCT của Bộ Tài chính có yêu cầu thu lại toàn bộ số thuế Giá trị gia tăng mà Công ty Honda Việt Nam đã nộp vào NSNN tỉnh Hà Nam trong 2 năm là năm 2014 và năm 2015 là: 156.127 triệu đồng. Năm 2014 nộp 50% số thuế GTGT là: 16.426 triệu đồng và để lại địa phương 50% để làm lương tăng với lý do năm 2014 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam đã phê chuẩn quyết toán năm 2015 nộp lại 139.701 triệu đồng thông qua điều chỉnh số thu ngân sách.

Ngày 13/4/2016, sau khi nhận được Văn bản số 4601/BCT-TCT của Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã có Văn bản số 758/UBND-KTTH phúc đáp: Việc Công ty Honda Việt Nam nộp tại Hà Nam năm 2014, 2015 trong đó có nêu: Việc Công ty Honda Việt Nam trích nộp 2% trên doanh thu phát sinh năm 2014, 2015 của Chi nhánh Honda Việt Nam tại Hà Nam với số tiền là: 172.555 triệu đồng là phù hợp với Luật quản lý Thuế, Luật Thuế Giá trị gia tăng và đề nghị Bộ tài chính xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép Hà Nam được sử dụng số thu thuế giá trị gia tăng mà Công ty Honda Việt Nam đã nộp tại ngân sách tỉnh Hà Nam trong năm 2014 và 2015.

Trụ sở Cục thuế tỉnh Hà Nam.
Trụ sở Cục thuế tỉnh Hà Nam.

Tổng Cục thuế có kỷ luật nhầm cán bộ?

Công văn của UBND tỉnh Hà Nam vượt quá thẩm quyền của Bộ Tài chính và Tổng cục thuế vì vậy, ngày 26/4/2016 Bộ Tài chính có Công văn số 5641/BTC-TCT về việc trả lời Công văn số 758/UBND-KTTH ngày 13/4/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam trong đó có nêu: Việc thực hiện hoàn thuế Giá trị gia tăng tại thời điểm hiện nay đối với số thuế Giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết của Dự án đầu tư Chi nhánh Honda Việt Nam tại tỉnh Hà Nam từ 7/2011 đên 3/2013 vượt quá thẩm quyền của Bộ Tài chính.

Đề nghị Bộ Tài chính đã không được tán thành, UBND tỉnh Hà Nam tiếp tục “kêu” lên thủ tướng Chính Phủ bằng công văn số văn số 960/UBND-KT Về việc đề nghị giải quyết số thu ngân sách từ Công ty Honda Việt Nam nộp tại tỉnh Hà Nam năm 2014, 2015.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét không thu số thuế Giá trị gia tăng phát sinh trong sản xuất kinh doanh của Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam đã nộp vào ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2014 và 2015”.

Như vậy thì Bộ Tài chính và Tổng cục thuế đã kỷ luật nhầm cán bộ lãnh đạo Cục thuế tỉnh Hà Nam hay UBND tỉnh Hà Nam đang cố bảo vệ lãnh đạo Cục thuế tỉnh Hà Nam?

Các cá nhân bị kỷ luật nói gì?

Trao đổi với Phóng viên Pháp luật Plus ông Bùi Nguyên Bá – Nguyên Cục trưởng Cục thuế tỉnh Hà Nam cho biết: “Sự việc của Honda là việc cấp trên ký thì thuộc thẩm quyền của cấp trên... Việc đúng hay sai là việc xem xét của cấp trên và có hội đồng kỷ luật người ta xem xét thuộc thẩm quyền. Nói cho cùng thời buổi hiện nay có cái gì đúng tuyệt đối và cái gì sai hoàn toàn được đâu".

Cũng qua trao đổi với Phóng viên Pháp luật Plus ông Đỗ Hồng Nam - Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Hà Nam cho rằng: "Tôi đã cáo cáo các cấp có thẩm quyền và báo cáo đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy. Đây là quyết định của các lãnh đạo. Tôi cũng có rất nhiều suy nghĩ. Việc này không liên quan đến tôi...".

Ông Nguyễn Như Mười - Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Hà Nam cũng cho rằng: "Tôi và anh Nam bị lùm xùm trong cái vụ thuế của Honda. Anh Nam cũng được quy hoạch đấy nhưng anh Nam sau vụ đấy cũng bị cắt ... Công việc nó cũng khó, sáng đúng chiều sai ngày mai lại đúng...".

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục tìm gặp lãnh đạo đương nhiệm của Cục thuế Hà Nam; Tổng Cục thuế, Công ty Honda Việt Nam để thông tin tới bạn đọc những sự kiện mới nhất.

Honda Việt Nam thành lập năm 1996, là công ty liên doanh gồm 3 đối tác: Công ty Honda Motor (Nhật Bản - góp 42% vốn), Công ty Asian Honda Motor (Thái Lan 28%), Tổng công ty Máy động lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam (30%).

Hiện Honda Việt Nam có 3 nhà máy sản xuất xe máy với tổng công suất 2,5 triệu xe, 1 nhà máy sản xuất ô tô. 

Năm 2015, Honda Việt Nam lãi sau thuế hơn 8.923 tỉ đồng, tăng tới 35% so với năm 2014, trong đó chủ yếu đến từ hoạt động sản xuất, kinh doanh xe máy

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Nhóm PV

Bình luận

Vui buồn quanh bức tượng vàng Oscar: “Dở khóc dở cười” vì công bố nhầm giải Phim hay nhất

Sự cố nhầm lẫn tai hại sau đó đã trở thành “nguồn cảm hứng” vô tận của những tấm ảnh chế tràn ngập mạng xã hội.

Hồ Thiên Trì có "quái vật" khủng khiếp cỡ nào mà du khách muốn khám phá?

Hồ Thiên Trì còn có tên là Long Đàm, nằm trên một hõm chảo đỉnh núi Trường Bạch, là một phần của dãy núi Bạch Đầu, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.

Nhớ một thời làm giàu bằng nghề buôn trầu ở đất An Khê

Vùng đất An Khê xưa với điều kiện khí hậu, đất đai thuận lợi đã trồng rất nhiều cau, trầu.

Trà Phương tự - Thiền môn ngàn tuổi nơi đất Cảng

“Sen hồng ngào ngạt thơm hương/ Không bằng con gái Trà Phương ngắm nhìn” là những câu thơ khi người ta nhắc đến mảnh đất Trà Phương...

Xem thêm