Kỳ 2 - UBND huyện Lục Ngạn ban hành quyết định trái luật, làm thất thu tài sản Nhà nước

0
UBND huyện Lục Ngạn ban hành 2 Quyết định trái luật, tiếp tay cho hành vi hợp thức hóa sai phạm làm thất thu tài sản Nhà nước.

UBND huyện Lục Ngạn ban hành Quyết định trái luật

Trước đó Pháp luật Plus đã đăng tải thông tin về một số lãnh đạo, cán bộ UBND huyện Lục Ngạn hậu thuẫn cho việc hợp thức hóa được sai phạm về việc hạ độ cao trái phép vi phạm điểm cao quốc phòng, khai thác đất phép của ông Hà Văn Đăng.

Hạ xong độ cao, đầu năm 2010 ông Đăng trú tại thôn Lâm Trường, xã Nghĩa Hồ, huyện Lục ngạn có đơn (không ghi ngày tháng năm) gửi UBND huyện Lục Ngạn xin chuyển mục đích sử dụng (CMĐSD) một phần thửa đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất lâm nghiệp năm 1999, tại thôn Thanh Văn 1, xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn từ đất trồng rừng sản xuất sang đất ở nông thôn là 576m2, làm hành lang giao thông (HLGT) 802m2.

Ngày 17/9/2010, ông Nguyễn Đức Thắng (thời điểm đó là cán bộ hợp đồng của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng (ĐKQSD) đất ký xác nhận với tư cách là cán bộ thẩm tra) và ông Bùi Văn Trường – Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) ký xác nhận vào đơn của ông Đăng: Đủ điều kiện chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn 576m2, làm HLGT 802m2 từ đất có rừng trồng sản xuất do nhu cầu tăng thêm diện tích đất ở.

Cùng ngày 17/9/2010, Phòng TNMT huyện Lục Ngạn có Báo cáo số 225/BC-TNMT do ông Bùi Văn Trường ký về việc thẩm định hồ sơ xin CMĐSD đất của hộ ông Đăng báo cáo trình UBND huyện Lục Ngạn.

Ngày 23/9/2010, UBND huyện Lục Ngạn ban hành Quyết định số 1267/QĐ-UBND do ông La Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn ký về việc chuyển mục đích và cấp GCNQSD đất tại xã Tân Hoa theo đề nghị của ông Đăng.

Sau đó, ông Đăng đã nộp 238.000.000đ tiền sử dụng đất và 1.233.000đ tiền lệ phí trước bạ. Ngày 30/9/2010, Văn phòng ĐKQSD đất đã chỉnh lý diện tích 576m2 được chuyển mục đích sử dụng đất ở vào trang 4 của GCNQSD đất đã cấp năm 1999.

Phần diện tích đất rừng còn lại, ông Đăng làm đơn xin chuyển đổi GCNQSD đất và được UBND huyện Lục Ngạn ban hành Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 cấp đổi GCNQSD đất năm 1999 cho hộ ông Đăng, diện tích cấp đổi là 8.622 m2 đất rừng sản xuất.

Sau khi trót lọt, ngày 9/12/2010, ông Đăng tiếp tục có đơn gửi UBND huyện Lục Ngạn xin chuyển mục đích sử dụng đất 1.336m2 đất trồng rừng sản xuất nêu trên sang đất ở nông thôn 571m2 và làm HLGT 765m2.

Đơn của ông Đăng được ông Hà Mạnh Hùng – cán bộ thẩm tra hồ sơ ký xác nhận kết quả thẩm tra ngày 16/12/2010, đến ngày 24/12/2010 ông Lý Văn Thịnh trưởng phòng TNMT huyện Lục Ngạn ký xác nhận đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng sang đất ở.

Ngày 24/12/2010, Phòng TNMT huyện có Báo cáo số 698/BC-TNMT do ông Lý Văn Thịnh – Trưởng phòng TNMT ký về việc thẩm định hồ sơ xin CMĐSD đất của hộ ông Đăng, trong đó xác định lý do hộ ông Đăng xin chuyển mục đích để mở rộng thêm diện tích đất ở của hộ gia đình và có nộp tiền sử dụng đất.

Trụ sở UBND huyện Lục Ngạn.
Trụ sở UBND huyện Lục Ngạn.

Cùng ngày 24/10/2010 UBND huyện Lục Ngạn ban hành Quyết định số 2237/QĐ-UBND do ông La Văn Nam – Phó Chủ tịch UBND huyện ký: Cho phép hộ ông Đăng chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Tân Hoa từ đất trồng rừng sản xuất sang đất ở, với tổng diện tích 1.336m2 trong đó: đất ở nông thôn 571m2, đất hành lang giao thông 765m2, địa chỉ thửa đất tại thôn Thanh Văn 1, xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn.

Ngày 21/1/2011, ông Đăng đã nộp vào ngân sách 191.834.000đ vào ngân sách tiền sử dụng đất theo thông báo của Chi cục thuế huyện Lục Ngạn. Cùng ngày, Văn phòng ĐKQSD đất đã chỉnh lý diện tích 571m2 được chuyển mục đích sử dụng đất ở vào trang 4 của GCNQSD đất đã cấp đổi cho hộ ông Đăng tại Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 10/12/1010.

Như vậy, chỉ trong thời gian 3 tháng (23/9 – 24/12/2010) hộ ông Đăng được UBND huyện Lục Ngạn cho phép CMĐSD từ đất rừng sản xuất sang đất ở 2 lần với tổng diện tích là 1.147m2.

Ông La Văn Nam, hiện là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lục Ngạn, người đã ký 2 Quyết định trái luật tạo điều kiện cho ông Đăng thu lợi hơn 1,5 tỷ đồng. (người mặc áo xanh bên phải)  (Ảnh chụp trong một buổi lễ tại trường THCS Phượng Sơn, nguồn http://lucngan.bacgiang.gov.vn)
Ông La Văn Nam, hiện là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lục Ngạn, người đã ký 2 Quyết định trái luật tạo điều kiện cho ông Đăng thu lợi hơn 1,5 tỷ đồng. (người mặc áo xanh bên phải)  (Ảnh chụp trong một buổi lễ tại trường THCS Phượng Sơn, nguồn http://lucngan.bacgiang.gov.vn)

Liên quan tới việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ ông Hà Văn Đăng, Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã kết luận UBND huyện Lục Ngạn ban hành 2 Quyết định 1267/QĐ-UBND và Quyết định 2237/QĐ-UBND chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất của ông Đăng là là trái pháp luật.

Hồ sơ cả 2 lần xin CMĐSD đất của ông Đăng đều không có Văn bản xác nhận của UBND xã Tân Hoa về nhu cầu sử dụng đất là trái quy định tại điểm b khoản 2 điều 27 Nghị định 69/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ xung về quy hoạch sử dụng đất, giá đấu, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và điểm c khoản 2, Điều 2 Bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 của UBND tỉnh ban hành theo Quy định trình tự, thu tục giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ngoài ra hồ sơ còn một số thiếu sót như (đơn không ghi thời gian cụ thể; cán bộ thẩm định là cán bộ hợp đồng...).

Khi cho phép CMĐSD tại 2 quyết định trên, các cơ quan chuyên môn có liên quan và UBND huyện Lục Ngạn đã không xem xét đến nhu cầu của người xin chuyển MĐSD đất. Tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất, hộ ông Đăng có 5 người, có nhà ở, đất tại thôn Mới và thôn Lâm Trường, xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn (có 3 thửa đất ở với tổng diện tích 870m2 được cấp GCNQSD đất) như vậy ông Đăng hoàn toàn không có nhu cầu về đất ở.

Vi phạm pháp luật gây thất thu tài sản Nhà nước

Sau khi tự san gạt, hạ độ cao một phần diện tích giáp Quốc lộ 31, ông Đăng đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 4 hộ. Việc chuyển nhượng được lập giấy viết tay có xác nhận của lãnh đạo thôn, cán bộ địa chính xã và Chủ tịch UBND xã Tân Hoa.

Quyết định CMĐSD đất (lần 1) được ban hành ngày 23/9/2010, đến ngày 01/10/2010 ông Đăng đã lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng tổng diện tích 252m2 đất ở cho 4 hộ, trong đó có 3 hộ nhận chuyển nhượng sử dụng đất lâm nghiệp từ trước.

Tiếp tục từ tháng 8 tới tháng 12/2012, ông Đăng tiếp tục chuyển nhượng đất đã được chuyển mục đích sử dụng sang đất ở cho 5 hộ với tổng diện tích 288m2.

Như vậy từ năm 2010 tới năm 2012 ông Đăng đã chuyển nhượng 540m2/1.147m2 đất đã được CMĐSD sang đất ở cho 9 hộ. Tổng số tiền ông Đăng thu được do chuyển nhượng đất là 1.947.000.000. Sau khi trừ số tiền 430.166.000đ ông Đăng nộp vào ngân sách nhà nước, ông Đăng đã thu lợi  1.516.834.000đ. Đến nay, các hộ nhận chuyển nhượng của ông Đăng đều đã được cấp GCNQSD đất ở. Trong số đó đã có 2 hộ làm nhà ở và công trình phụ.

Ngoài ra, ngày 8/6/2009 ông Đăng còn chuyển nhượng diện tích 122,5m2 đất lâm nghiệp tại khu vực Gốc Gạo cho hộ ông Lý Văn Vòong trú tại thôn Tam Bảo, xã Tân Hoa với số tiền là 182.000.000đ. Thời điểm thanh tra, diện tích trên chưa được CMĐSD sang đất ở nhưng năm 2011 ông Vòong đã xây dựng nhà ở và công trình phụ tại diện tích trên.

Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã kết luận về sự việc này như sau:

Việc cho phép hộ ông Đăng 2 lần CMĐSD đất trong thời gian ngắn với diện tích lớn 1.147m2 khi ông Đăng không có nhu cầu đã tạo điều kiện cho ông Đăng chuyển nhượng cho nhiều  người, thu lợi hơn 1,5 tỷ đồng làm thất thu tài sản Nhà nước. Tất cả việc làm trên là hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ.

Việc cấp GCNQSD đất ở hộ ông Đăng và cho 9/10 hộ chuyển nhượng của ông Đăng là không có căn cứ pháp luật do đã cấp diện tích được CMĐSD đất trên cơ sở hồ sơ có sai phạm nêu trên, tuy nhiên căn cứ vào khoản 5, Điều 87 Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật của Luật Đất đai, các hộ được tiếp tục sử dụng đất vào mục đích đất ở theo GCNQSD đất đã cấp.

UBND xã Tân Hoa đã buông lỏng công tác quản lý đất đai dẫn đến hàng loạt các sai phạm xảy ra về quản lý và sử dụng đất của ông Đăng nhưng không được xử lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sử lý kịp thời (việc tự ý hạ độ cao, vi phạm điểm cao quốc phòng, khai thác san lấp trái phép, một số hộ làm nhà và công trình ngoài GCNQSD, có hộ làm nhà trên đất chưa được chuyển mục đích sử dụng sang đất ở...). Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND xã và công chức địa chính xã Tân Hoa từ năm 2008 đến nay.

Thanh tra tỉnh Bắc Giang cũng chỉ ra, nhiều vấn đề trong hồ sơ địa chính cụ thể như sau:

Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất  giai đoạn 2002-2010 được UBND huyện Lục Ngạn phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối (2007 – 2011) tại Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 11/9/2007, thể hiện một phần diện tích đất rừng sản xuất của hộ gia đình ông Đăng bám mặt Quốc lộ 31 thuộc thôn Thanh Vân 1, xã Tân Hoa nằm trong quy hoạch làm đất ở nông thôn.

Ngoài ra UBND xã còn lưu thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2001 – 2005 xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn nhưng không có Kế hoạch sử dụng đất hàng năm và Bản đồ địa chính.

Theo sổ địa chính xã Tân Hoa, tại trang 138 ghi tên chủ sử dụng đất: Hộ ông Hà Văn Đăng, lô số 17, thửa K7, diện tích 10.000m2, mục đích sử dụng RTS, thời hạn 15/10/2043 cấp tại Quyết định số 583/QĐ-UB ngày 23/11/1999. Ngoài ra những biến động liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng, chuyển nhượng, cấp GCNQSD đất cho các hộ đều chưa được theo dõi, ghi chép trong Sổ địa chính.

Với hàng loạt sai phạm nghiêm trọng như vậy, Thanh tra tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND huyện Lục Ngạn thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 23/9/2010 và Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND huyện Lục Ngạn về chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Tân Hoa vì đã ban hành trái luật.

Thu hồi 607m2 đất của ông Đăng được CMĐSD sang đất ở còn lại sau khi ông Đăng chuyển nhượng cho 9 hộ, giao UBND xã Tân Hoa quản lý theo quy định của pháp luật.

Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét trách nhiệm về những sai phạm của cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý là ông La Văn Nam – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy và ông Cao Văn Hoàn – Phó thường trực UBND huyện Lục Ngạn theo đúng quy định.

Ông Cao Văn Hoàn - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Lục Ngạn (Ảnh chụp tại họp báo ngày hội trái cây Lục Ngạn, nguồn Báo Tài nguyên và Môi trường).
Ông Cao Văn Hoàn - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Lục Ngạn (Ảnh chụp tại họp báo ngày hội trái cây Lục Ngạn, nguồn Báo Tài nguyên và Môi trường).

Đồng thời đề nghị huyện Ủy Lục Ngạn căn cứ kết quả thanh tra, xem xét có hình thức xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp Đảng viên có vi phạm thuộc quyền quản lý theo quy định của điều lệ Đảng.

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn căn cứ vào các vi phạm mà Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã nêu có hình thức xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có vi phạm. Phối hợp với các cơ quan có liên quan để xử lý các trường hợp các cán bộ đã chuyển công tác hiện không thuộc quyền quản lý.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Thanh Thắng

Loading...

Bình luận

Vì sao Tần Thủy Hoàng cả đời không lập hậu?

Trong lịch sử phong kiến Trung Hoa, các bậc đế vương sau khi lên ngôi thường rất coi trọng hai việc. Đó là chọn người kế thừa và lập hoàng hậu.

Huỳnh Anh tập luyện thể lực cùng Quang Hải

Huỳnh Anh đã tới sân tập hỗ trợ Quảng Hải tập thể lực gây nên sự tò mò, thú vị cho công chúng...

Áp lực kỳ thi tốt nghiệp THPT, “sao” Việt gầy sọp, mất ngủ, không dám yêu

Á hậu Thụy Vân nói trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, cô gầy sọp vì lo học, từ chối không ít sự theo đuổi.

TripAdvisor bình chọn Hội An vào top 25 điểm đến nổi tiếng nhất thế giới 2020

Trong danh sách độc giả bình chọn trên TripAdvisor, Hội An và Hà Nội lần lượt đứng vị trí 17 và 15 điểm đến nổi tiếng nhất thế giới 2020.

Xem thêm