Kỳ 1 - Những điều bí ẩn ở Cục thuế Hà Nam: Nhanh tay "thu xổi" hàng trăm tỷ đồng

0
Việc kê khai khấu trừ thuế GTGT (giá trị gia tăng) của Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam để bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp của Công ty tại tỉnh Vĩnh Phúc là không phù hợp, làm ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện dự toán thu ngân sách của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016 (giảm thu tại Vĩnh Phúc 231 tỷ đồng) và ảnh hưởng hưởng nghiêm trọng tới việc điều tiết ngân sách của tỉnh Vĩnh Phúc và ngân sách Trung ương.
Trụ sở chi nhánh Nhà máy Honda tại Hà Nam.
Trụ sở chi nhánh Nhà máy Honda tại Hà Nam.

Cục thuế Hà Nam vô ý... hay không hiểu Luật!

Honda Việt Nam thành lập năm 1996, là công ty liên doanh gồm 3 đối tác: Công ty Honda Motor (Nhật Bản - góp 42% vốn), Công ty Asian Honda Motor (Thái Lan 28%), Tổng công ty Máy động lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam (30%).

Hiện Honda Việt Nam có 3 nhà máy sản xuất xe máy với tổng công suất 2,5 triệu xe, 1 nhà máy sản xuất ô tô. 

Năm 2015, Honda Việt Nam lãi sau thuế hơn 8.923 tỉ đồng, tăng tới 35% so với năm 2014, trong đó chủ yếu đến từ hoạt động sản xuất, kinh doanh xe máy

Trước năm 2014, Chi nhánh Honda Hà Nam (Khu công nghiệp Đồng Văn 2, Huyện Duy Tiên, Hà Nam) hạch toán độc lập tại Hà Nam. Theo quy định của pháp luật thì từ ngày 1/4/2014, Chi nhánh Honda Hà Nam chuyển sang hạch toán phụ thuộc với công ty mẹ là Công ty Honda Việt Nam trụ sở tại Vĩnh Phúc.

Theo luật quản lý thuế và kế toán hiện hành thì Chi nhánh Honda Hà Nam phải hạch toán và kê khai tập trung và nộp thuế tại Vĩnh Phúc. Số thuế giá trị gia tăng nộp tại Hà Nam sẽ được công ty mẹ phân bổ theo điểm c khoản 1 điều 11 Thông tư số 156 ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về luật quản lý thuế; đối với thuế Thu nhập doanh nghiệp thì phải kê khai và nộp thuế theo quy định tại khoản 7 điều 12 Thông tư số 156.

Trước áp lực về thu nguồn ngân sách của UBND tỉnh Hà Nam, Cục thuế tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng đàm phán vay của Công ty Honda với số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm 2014, 2015 với số tiền là 329.480 triệu đồng (thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2014 và 2015 công ty đang được hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp).

Trụ sở Cục thuế tỉnh Hà Nam.
Trụ sở Cục thuế tỉnh Hà Nam.

Ngay sau khi động thài này diễn ra, bằng công văn số 4601/BTC-TCT ngày 6/4/2016 của Tổng cục thuế thì cơ quan này phát hiện và chỉ ra số thuế mà Cục thuế Hà Nam đã thu của Honda Hà Nam phải kê khai và nộp về tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi bị Cục thuế Hà Nam "nhanh tay thu trước", Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc lập tức có văn bản gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 22/3/2016 Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc đã có Văn bản số 1431/CT-KTT1 Về việc báo cáo bù trừ thuế GTGT còn được khấu trừ và ưu đãi thuế TNDN (Thu nhập doanh nghiệp) của Chi nhánh Cty Honda tại Hà Nam.

Tỉnh Vĩnh Phúc thất thu 231 tỷ đồng năm 2016

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc đã gửi văn bản báo cáo Tổng cục thuế xin ý kiến về việc khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT của Chi nhánh Hà Nam.

Trong công văn nêu trên Cục thuế cũng đã trích dẫn các quy định của pháp luật và đề xuất phương án khấu trừ tính đến thời điểm sắp sáp nhập, bởi các lý do sau: Kể từ khi thành lập đến thời điểm sáp nhập Công ty Honda tại Hà Nam là đơn vị hạch toán độc lập, trực tiếp khai thuế với Cục thuế tỉnh Hà Nam, Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc không trực tiếp quản lý Chi nhánh Hà Nam, số thuế GTGT đầu vào khấu trừ tại Hà Nam như thế nào Cục thuế Vĩnh Phúc không nắm bắt được.

Bên cạnh đó Cục thuế Vĩnh Phúc đã thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế của Công ty Honda Việt Nam đến hết năm 2012 (không bao gồm số liệu của chi nhánh Hà Nam). Việc bù trừ số thuế GTGT trên đã làm ảnh hưởng lớn đến dự toán thu ngân sách của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016 (giảm thu 231 tỷ đồng).

Đến ngày 06/10/2015, Tổng cục thuế có Công văn số 4113/TCT-KK về việc cho khấu trừ thuế GTGT 231.287.104.486 đồng của Chi nhánh Hà Nam vào Công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc. Thực hiện Công văn số 4113/TCT-KK ngày 06/10/2015 của Tổng cục thuế, Công ty Honda Việt Nam đã thực hiện kê khai khấu trừ số thuế GTGT của chi nhánh Hà Nam 231.287.104.486 đồng vào tờ khai thuế GTGT tháng 12/2015.

Như vậy, việc kê khai khấu trừ thuế GTGT của Chi nhánh Hà Nam vào Công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc đã làm ảnh hưởng lớn đến dự toán thu ngân sách của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016 (giảm thu 231 tỷ đồng). Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc xin báo cáo và đề nghị UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính xem xét thêm về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của Chi nhánh Hà Nam vào Công ty Honda tại Vĩnh Phúc để không ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện giao dự toán thu ngân sách năm 2016 của tỉnh Vĩnh Phúc.

Để không làm ảnh hưởng đến dự toán thu ngân sách ngay lập tức ngày 23/3/2016, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản số 1636/UBND-KT3 Về việc xử lý số thuế GTGT còn được khấu trừ và thuế TNDN phải nộp tăng thêm của Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam.

Theo báo cáo của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc tại Công văn số 1431/CT-KTT1 ngày 22/3/2016 UBND tỉnh Vĩnh Phúc kính đề nghị Bộ Tài chính quan tâm xem xét nội dung sau:

Tính đến hết tháng 03/2013, Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam có số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ đã kê khai tại Cục Thuế tỉnh Hà Nam là 231.287.104.486 đồng (đây chính là số thuế phát sinh trong thời gian Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam là đơn vị tổ chức hạch toán độc lập).

Theo quy định của pháp luật thuế thì Cục Thuế Hà Nam phải thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế đối với Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam từ khi thành lập (tháng 07/2011) đến hết thời điểm chuyển đổi sang hạch toán phụ thuộc (tháng 03/2013) để xác định chính xác nghĩa vụ thuế (các khoản thuế phải nộp, đã nộp, số thuế còn nợ hoặc số thuế còn được khấu trừ) và xử lý hoàn thuế (nếu có) cho Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam theo quy định.

Tuy nhiên thực tế hiện nay, theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc Công ty đã thực hiện kê khai khấu trừ số thuế GTGT nêu trên tại Vĩnh Phúc (vào tờ khai thuế GTGT tháng 12/2015).

Như vậy, việc kê khai khấu trừ thuế GTGT của Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam để bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp của Công ty tại tỉnh Vĩnh Phúc là không phù hợp, làm ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện dự toán thu ngân sách của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016 (giảm thu tại Vĩnh Phúc 231 tỷ đồng) và ảnh hưởng hưởng nghiêm trọng tới việc điều tiết ngân sách của tỉnh Vĩnh Phúc và ngân sách Trung ương.

Để đảm bảo công tác quản lý thuế chặt chẽ, thực hiện theo đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện dự toán thu và ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh Vĩnh Phúc kính đề nghị Bộ Tài chính xem xét việc kê khai khấu trừ thuế GTGT của Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam theo đúng quy định.

Theo báo cáo của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo. Khi quyết toán thuế TNDN năm 2014 Công ty đã xác định số thuế TNDN Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam được miễn là 490.770.611.108 đồng, ngoài ra Công ty còn thực hiện nộp số thuế TNDN của năm tài chính 2014 và tiếp tục nộp số thuế TNDN tạm nộp của Quý I và Quý II năm 2015 tại Cuộc thuế tỉnh Hà Nam, tổng số thuế TNDN đã nộp là 329.480.748.623 đồng.

Số thuế TNDN được miễn và số thuế TNDN đã nộp tại Hà Nam nói trên, theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty sẽ trừ vào số thuế TNDN phải nộp tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Như vậy, việc xác định số thuế TNDN được miễn và tạm nộp như trên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện dự toán thu ngân sách và điều tiết ngân sách của tỉnh Vĩnh Phúc.

Như vậy để đáp ứng về nguồn thu ngân sách cho tỉnh Hà Nam, Cục thuế tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng vay công ty Honda với số tiền thuế TNDN năm 2014, 2015. Lẽ ra số tiền này phải nộp về tỉnh Vĩnh Phúc. Việc này đã làm ảnh hưởng đến việc thực hiện dự toán thu ngân sách và điều tiết ngân sách của tỉnh Vĩnh Phúc.

Những cán bộ làm sai quy định tại Cục thuế tỉnh Hà Nam sẽ bị xử lý ra sao?

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Nhóm Phóng viên điều tra

Bình luận

Công nhân Di tích quốc gia đối với mộ và đền thờ Tiến sĩ Đào Toàn Bân

Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ký Quyết định công nhận xếp hạng Di tích quốc gia đối với di tích lịch sử mộ và đền thờ Tiến sĩ Đào Toàn Bân.

“Tiểu tam” Han So Hee rơi vào “lưới tình” của “mỹ nam đẹp hơn hoa” Song Kang

Cô nàng tiểu tam nổi tiếng của “Thế giới hôn nhân” sắp bị cuốn vào lưới tình của Song Kang trong bộ phim truyền hình mới của JTBC “Nevertheless”.

Ốc Thanh Vân khâm phục ý chí của người vợ lo toan mọi việc để chồng 70 tuổi yên tâm lấy bằng Thạc sĩ

Câu chuyện về người vợ vừa lo việc nhà, vừa lo cho chồng 70 tuổi học hết thạc sĩ gây ấn tượng với khán giả.

Liêu Hà Trinh: “Tôi mong sớm được về nhà chồng, có em bé”

Nữ MC chia sẻ mong muốn sớm được “yên bề gia thất” trong “Người một nhà” mùa 2.

Xem thêm