Hà Tĩnh: Bổ nhiệm, sáp nhập Ban quản lý ngành nông nghiệp gây nhiều tranh cãi?

0
UBND tỉnh Hà Tĩnh bổ nhiệm lãnh đạo sở kiêm Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng công trình ngành NN&PTNT gây nhiều tranh cãi.

Như Phapluatplus.vn phản ánh trước đó, ngày 18/10/2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 3027/QĐ-UBND thành lập BQL dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh (BQL dự án công trình nông nghiệp).

Do vậy, BQL dự án công trình nông nghiệp là ban mới trên cơ sở tổ chức lại của 3 ban gồm: BQL dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (trực thuộc UBND tỉnh) và 2 ban quản lý dự án trực thuộc Sở NNPTNT (gồm BQL các dự án xây dựng cơ bản ngành NN&PTNT và BQL các dự án ODA ngành NN&PTNT).

Thay bằng việc lấy BQL các dự án xây dựng cơ bản ngành của sở NN&PTNT làm nòng cốt thì UBND tỉnh lại ban hành QĐ có nội dung lấy BQL Ngàn Trươi – Cẩm Trang làm nòng cốt đã gây ra nhiều bất cập.
Thay bằng việc lấy BQL các dự án xây dựng cơ bản ngành của sở NN&PTNT làm nòng cốt thì UBND tỉnh lại ban hành QĐ có nội dung lấy BQL Ngàn Trươi – Cẩm Trang làm nòng cốt đã gây ra nhiều bất cập.

Theo đúng tinh thần và chủ trương của tỉnh là tổ chức lại các ban chứ không phải giải thể, BQL dự án đầu tư các công trình nông nghiệp không thể loại các lao động ở ban cũ đã cống hiến nhiều năm như vậy.

Qua tìm hiểu được biết, bộ máy ban mới đang vận hành chủ yếu là lao động của BQL Ngàn Trươi – Cẩm Trang không phải là ban chuyên ngành.

Cụ thể BQL Ngàn Trươi – Cẩm Trang chỉ là một ban quản lý dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thuỷ lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang được thể hiện rất rõ trong quyết định 3100/QĐ-UBND ngày 27/12/2006.

Nhưng không hiểu sao UBND tỉnh Hà Tĩnh lại chọn ban Ngàn Trươi – Cẩm Trang làm “nòng cốt” để sát nhập các ban khác?

Hơn thế, theo hướng dẫn tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư và xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kiện toàn sáp nhập các BQLDA chuyên ngành là một chủ trương đúng. Tuy nhiên việc bổ nhiệm nhân sự Giám đốc BQLDA lại để xảy ra nhiều tranh cãi.

Tại Khoản 3, Điều 3 của Thông tư số 16/2016/TT-BXD có quy định “Không làm gián đoạn tiến độ thực hiện dự án, không làm tăng thêm biên chế BQLDA khi được sắp xếp, tổ chức lại hoạt động để thành lập BQLDA chuyên ngành, khu vực.

Cán bộ, viên chức trong biên chế BQLDA chuyên ngành, khu vực không kiêm nhiệm các chức danh, nhiệm vụ công tác khác ngoài nhiệm vụ quản lý dự án được giao”

Quyết định bổ nhiệm cán bộ của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Quyết định bổ nhiệm cán bộ của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, cán bộ viên chức trong biên chế BQLDA chuyên ngành khu vực không được kiêm nhiệm các chức danh, nhiệm vụ công tác khác ngoài nhiệm vụ quản lý dự án, đây là một chủ trương đúng đắn nhằm tách bạch rõ ràng giữa quản lý nhà nước với quản lý dự án đầu tư nhằm hạn chế sự tiêu cực trong thẩm định, phê duyệt, tránh tình trạng “Vừa đá bóng vừa thổi còi”.

Chủ trương là vậy, nhưng UBND tỉnh Hà Tĩnh lại thực hiện trái với quy định hiện hành như Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 20/10/2017, bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng công trình ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hơn 7 tháng kể từ ngày có Quyết định 3027/QĐ-UBND nhưng bộ máy của BQL dự án đầu tư nông nghiệp vẫn chưa được đồng bộ, với quá nhiều bất cập khiến nhiều lao động, viên chức, công chức đang “bơ vơ” luôn trong tình trạng bất an.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự việc trên theo người lao động, cán bộ, công chức nơi đây và qua các văn bản giấy tờ họ cho rằng do việc thực hiện không đúng việc tổ chức lại các ban trên theo đúng tinh thần Quyết định 3027 của UBND tỉnh.

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh có nội dung trước mắt sử dụng bộ máy hiện tại của BQL dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang làm bộ máy của BQL dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh có nội dung trước mắt sử dụng bộ máy hiện tại của BQL dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang làm bộ máy của BQL dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.

Sau khi các BQLDA được thành lâp, cán bộ, viên chức người lao động hy vọng sau khi kiện toàn, sáp nhập các Ban QLDA sẽ ổn định công ăn việc làm, ai ngờ sau khi sáp nhập đến nay thời gian hơn 7 tháng nhưng qua tìm hiểu của PV, một số cán bộ, viên chức và người lao động chưa được sắp xếp bố trí theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh.

Việc sáp, nhập kiện toàn cơ bản là giữ nguyên trạng cho đến thời điểm hiện nay và người lao động một số ban còn lại luôn trong tình trạng lo lắng không biết đi đâu về đâu.

Điển hình nhất là BQLDA xây dựng cơ bản ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh được thành lập tại Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, với chức năng nhiệm vụ quản lý các dự án xây dựng cơ bản nguồn vốn trong nước do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư.

Phạm vi, lĩnh vực hoạt động chủ yếu là quản lý các công trình, dự án về thủy lợi, đê điều, xây dựng, lâm nghiệp, thủy sản, nông nghiệp, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh.

Qua tìm hiểu của phóng viên Phapluatplus.vn được biết, khi thành lập năm 2012 một số dự án do phải kéo dài thời gian thực hiện nên nguồn chi phí quản lý dự án không còn để chi trả lương, trong khi đó cán bộ, viên chức, người lao động vẫn phải thực hiện, khó khăn chồng chất khó khăn chế độ tiền lương thường xuyên bị chậm.

Đến nay, gần 6 tháng nhưng chế độ tiền lương của cán bộ, viên chức người lao động chưa biết thế nào ai sẽ chi trả, nợ bảo hiểm người lao động từ tháng 1/2018 đến nay.

Theo phản ánh của người lao động trong những năm qua, mặc dù người làm công ăn lương đã khó khăn, nay với hy vọng việc sáp nhập kiện toàn Ban QLDA sẽ mở ra tia hy vọng nhưng lại thất vọng và hoang mang chưa biết đi đâu về đâu, nếu Ban mới thành lập không tiếp nhận theo chủ trương của tỉnh.

Chính vì vậy, ngày 31/1/2018 Sở NN&PTNT đã phải gửi văn bản số 208/SNN-TCCB “Cầu cứu” UBND tỉnh, đề nghị chỉ đạo BQL dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh thực hiện việc tổ chức lại các ban trên theo đúng tinh thần Quyết định 3027 của UBND tỉnh.

Văn bản này nhấn mạnh: “Theo quy định tại Khoản 3, Điều 3, Quyết định 3027/QĐ-UBND là bàn giao nguyên trạng viên chức, lao động hợp đồng các BQL dự án cũ cho BQL dự án đầu tư.

Tuy nhiên, nội dung này chưa được thực hiện (thực tế đến nay mới chuyển 6 người của Tiểu dự án thành phần sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập (BQL dự án ODA – PV) tỉnh sang ban mới”.

Như vậy, hiện có 81 người tại các ban cũ chưa được sắp xếp, bố trí công việc nên tư tưởng cán bộ, viên chức, người lao động đang dao động, không yên tâm công tác.

Trong số 81 lao động trên, theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 8/1/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, về việc giao chỉ tiêu biên chế năm 2018 thì đã chuyển 10 biên chế viên chức của ban cũ (trưởng ban, phó trưởng ban, kế toán trưởng) giao trong tổng biên chế của BQL dự án đầu tư.

Nếu đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh thì người lao phải được bố trí công việc, hưởng lương tại ban mới chứ không phải rơi vào tình cảnh “bơ vơ” như hiện nay.

Theo một số đại diện người lao động phản ánh hiện nay vẫn chưa được biết, chưa được thông báo về phương án bố trí nhân sự, công ăn việc làm cho người lao động như thế nào để mọi người được biết, được bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình trong khi thời hạn cuối cùng trong công tác bàn giao gần đến.

Phóng viên Phapluatplus.vn đã liên hệ làm việc với các cơ quan liên quan tỉnh Hà Tĩnh để có thông tin rộng đường dư luận.

Đồng thời phóng viên cũng liên hệ trực tiếp với ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh. Ông Việt cho biết hiện nay việc sáp nhập các ban vẫn đang được thực hiện.

Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Việt cho biết để có nội dung cụ thể ông hướng dẫn phóng viên liên hệ với ông Nguyễn Bá Đức, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng công trình ngành NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh đang trực tiếp quản lý, điều hành cung cấp nội dung liên quan cho phóng viên.

Sau khi Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp phân công ông Đức tiếp và cung cấp các nội dung cho phóng viên.

Phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Bá Đức để tìm hiểu các nội dung liên quan theo sự phân công của Giám đốc sở nhưng ông Đức không có hồi âm.

Phapluatplus.vn tiếp tục thông tin!

Đình Quyết

Loading...

Bình luận

Duyên dáng áo dài - Một sự kiện ý nghĩa của Trường Đại học Giao thông Vận tải

Chiếc áo dài là biểu tượng tuyệt đẹp của nền văn hóa dân tộc, là niềm tự hào của con người Việt Nam chúng ta.

Ngưỡng mộ eo thon của siêu mẫu hai con Candice Swanepoel

Dù đã qua hai lần sinh nở nhưng "thiên thần nội y" Candice Swanepoel vẫn sở hữu vòng eo thon thả đáng ngưỡng mộ.

Mỹ nhân xứ Samba Isabeli Fontana U40 vẫn rực lửa thanh xuân

Là một trong những người mẫu danh tiếng hàng đầu làng mốt Brazil, Isabeli Fontana vẫn quá đỗi nóng bỏng với ba vòng đầy đặn dù đã gần 40 tuổi.

Kết quả bóng đá hôm nay 22/10

Cập nhật kết quả bóng đá hôm nay 22/10, kết quả các trận đấu trong nước và quốc tế đêm qua, rạng sáng nay.

Xem thêm