Bí thư Thành ủy Đông Hà cố tình làm trái chỉ đạo của Thủ tướng

0
Theo Thanh tra Chính Phủ, bất chấp chỉ đạo của Thủ tướng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị cố tình bán trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
IMG_5213

Vị trí trụ sở cũ trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý mà Thanh tra Chính phủ chỉ rõ tại Kết luận số 2282/KL-TTCP và Thông báo Kết luận thanh tra số 235/TB-TTCP về việc quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn từ 1/1/2013 đến 30/6/2018. Trong đó, cơ quan thanh tra đã chỉ ra nhiều vi phạm của các cá nhân, tập thể, trong đó có cả lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Cơ quan thanh tra cho rằng việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng ở Quảng Trị không đúng quy định, để xảy ra hàng loạt vi phạm, đến mức phải kiến nghị Thủ tướng kiểm điểm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trong nhiệm kỳ 2011 - 2016 và 2016 - 2021 đã có liên quan đến các sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng nêu trong Kết luận thanh tra.

Cố tình làm trái chỉ đạo của Thủ tướng

Theo báo cáo giải trình của UBND tỉnh Quảng Trị với Thanh tra Chính phủ tại Kết luận số 2282/KL-TTCP ngày 16/12/2019 về việc quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, việc bán đấu giá trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) đã được triển khai thực hiện trước thời điểm có văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đã được Cục Công sản, Bộ Tài chính chấp thuận. Thế nhưng, sau khi Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo, UBND tỉnh Quảng Trị vẫn cho phép bán đấu giá tài sản mà không báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, ngày 26/7/2016, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị có Tờ trình số 172/TTr-SNN về việc xin điều chỉnh địa điểm làm việc các khối cơ quan và bán đấu giá trụ sở cũ, với nội dung: Đối với trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật được đầu tư xây dựng hơn 30 năm nay đã xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn để làm việc. Năm 2015 Sở đã trình UBND tỉnh cho đầu tư nâng cấp nhưng do nguồn vốn hạn hẹp (dự án nâng cấp 4,5 tỷ, mới bố trí 1,5 tỷ), nên mới chỉ sửa chữa tạm thời một số hạng mục thiết yếu, công trình hiện tạm dừng chờ nguồn vốn đầu tư.

1_yeqh

Ông Võ Văn Hưng (bìa phải) khi còn là lãnh đạo Sở NN-PTNT. (Ảnh: Thanh niên)

Để có nơi làm việc ổn định và có nguồn vốn đầu tư xây dựng trụ sở mới, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị cho phép bán đấu giá trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để đủ vốn xây dựng trụ sở mới, sớm ổn định nơi làm việc và không phải xin vốn Nhà nước.

UBND tỉnh Quảng Trị có Văn bản số 3022/UBND-TM về việc bán đấu giá trụ sở làm việc. Ngày 16/8/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Tờ trình số 193/TTr-SNN xin điều chỉnh địa điểm làm việc các khối cơ quan và bán đấu, giá trụ sở cũ để hoàn thành xây dựng trụ sở mới. Sau đó, UBND tỉnh có ý kiến tại Văn bản số 3935/UBND-TM ngày 26/9/2016, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính thống nhất phương án xử lý việc sửa chữa dở dang Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí vốn xây dựng cơ bản, trình UBND tỉnh xem xét.

Ngày 12/10/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng đại diện các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức cuộc họp thống nhất phương án xử lý việc sửa chữa dở dang trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Ngày 23/3/2017, Sở Tài chính có Tờ trình số 630/TTr-STC phê duyệt quyết toán vốn đầu tư và xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng trụ sở của Chi cục TT&BVTV. Theo đó: Tổng mức đầu tư được duyệt 4.560.574.000 đồng,thời gian khởi công ngày 27/5/2015 và ngừng thực hiện vĩnh viễn theo Công văn số 4730/UBND-TM ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh; tổng số tiền được phê duyệt quyết toán 2.288.144.000 đồng, đã thanh toán 1,5 tỷ đồng, còn lại 788.144.000 đồng.

Ngày 01/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1169/QĐ-UBND về việc cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển mục đích sử dụng 6.554 m2 từ đất xây dựng trụ sở cơ quan sang đất ở đô thị để bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngày 27/6/2017 ban hành Quyết định số 1740/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm trụ sở Chi cục TT&BVTV để tổ chức bán đấu giá, với tổng giá trị 14,519 tỷ đồng, trong đó: Giá trị quyền sử dụng đất 13,163 tỷ đồng, giá trị tài sản trên đất 1,356 tỷ đồng. Ngày 28/8/2017, UBND tỉnh có Quyết định số 3228/QĐ-UBND phê duyệt kết quả bán đấu giá, với tổng số tiền trúng đấu giá 14,52 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra sai phạm

Kết luận số 2282/KL-TTCP ngày 16/12/2019 và thông báo kết luận thanh tra số 235/TB-TTCP củaThanh tra Chính phủ đã chỉ rõ nhiều sai phạm tại Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị, gây thất thoát nhiều tỷ đồng củaNhà nước. Đáng nói, cho tới nay vẫn chưa có động thái nào xử lý người đứng đầu Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT).

Cụ thể, về việc bán trụ sở Chi cục TT&BVTV, Kết luận Thanh tra nêu rõ: UBND tỉnh cho phép bán trụ sở Chi cục TT&BVTV sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng mà không báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. Cần nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm. Thanh tra Chính Phủ cũng chỉ rõ trách nhiệm trong việc này thuộc về Giám đốc Sở NN-PTNT Võ Văn Hưng (nay là Bí thư Thành ủy Đông Hà) và Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị.

Đáng nói, ngày 07/3/2017, Thủ tướng Chính phủ có Văn số 342/TTg-V.I về việc tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 13/3/2017, UBND tỉnh Quảng Trị cũng có Văn bản số 915/UBND-TM về việc tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nhưng không hiểu vì lý do gì, Sở NN-PTNT vẫn tiếp tục tham mưu, đề xuất và UBND tỉnh quyết định, hoàn tất việc bán trụ sở Chi cục TT&BVTV. Việc này hoàn toàn trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó,Thanh tra Chính phủ chỉ rõ việc phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân sai phạm, trong đó có nguyên Giám đốc Sở NN-PTNT Võ Văn Hưng (Đang giữ chức Bí thư Thành ủy Đông Hà). Tuy nhiên, đến nay việc xử lý trách nhiệm với ông Võ Văn Hưng vẫn theo kiểu “nửa vời” khiến dư luận hoài nghi, ảnh hưởng tiêu cực đến việc đánh giá, chuẩn bị nhân sự cấp ủy, nhất là trong thời điểm hướng tới Đại hội Đảng các cấp.

Được biết, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức họp “rút kinh nghiệm” để kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, trong đó có ông Võ Văn Hưng. Ông Hưng là người đứng đầu Sở NN-PTNT, đơn vị trực tiếp tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh cho phép bán trụ sở Chi cục TT&BVTV khi đã có chỉ đạo tạm dừng của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Thanh tra Chính phủ, việc nhiều dự án có nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng, gây thất thoát ngân sách Nhà nước là do công tác quản lý của chính quyền địa phương tỉnh Quảng Trị còn yếu kém.

Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kiểm điểm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016 và 2016 - 2021 có liên quan đến các sai phạm được nêu trong Kết luận thanh tra.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Bảo Hà - Trần Hoàng

Bình luận

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

Nữ đạo diễn xinh đẹp và nổi tiếng xứ Hàn đi tù vì cưỡng bức tình dục đồng tính

Tháng 12/2017, Lee Hyun Joo đã bị kết án vì tội tấn công tình dục đồng nghiệp nữ, song đến tận tháng 2/2018 vụ việc mới được báo chí đưa tin.

Bức ảnh tình bạn giữa chó và cá heo "đốn tim" dân mạng

Bức ảnh chụp được khoảnh khắc chú chó âu yếm liếm miệng một chú cá heo đã đang gây sốt mạng xã hội trong những ngày vừa qua.

Công viên Châu Á trở lại sau tạm dừng vì dịch Covid-19

Công viên Châu Á mở cửa trở lại từ ngày 2/7 cùng diện mạo, trải nghiệm mới, hứa hẹn trở thành điểm vui chơi về đêm ấn tượng bậc nhất Đà Nẵng.

Gợi ý hành trình khám phá Sa Pa xịn xò trong mùa kích cầu

Sa Pa là địa điểm hút khách nhất để du khách thỏa cơn khát du lịch sau thời gian bức bí, với tiết trời mát lịm và chi phí hợp hầu bao

Xem thêm