điều kiện lập di chúc - các bài viết về điều kiện lập di chúc, tin tức điều kiện lập di chúc

Chưa đủ 18 tuổi có được lập di chúc không?

Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

Theo dõi Pháp Luật Plus