Pháp Luật Plus - điều kiện cấp sổ đỏ - các bài viết về điều kiện cấp sổ đỏ, tin tức điều kiện cấp sổ đỏ

điều kiện cấp sổ đỏ - các bài viết về điều kiện cấp sổ đỏ, tin tức điều kiện cấp sổ đỏ

Chưa có sổ đỏ, có được cấp giấy phép xây dựng không?

Công ty được thuê đất của Nhà nước từ năm 2005, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước nhưng chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1