điều hành - các bài viết về điều hành, tin tức điều hành

Từ năm 2021, có 7 nhóm đối tượng không được phép thành lập, quản lý doanh nghiệp

Xin hỏi những đối tượng nào không được phép thành lập, quản lý doanh nghiệp kể từ năm sau?

Theo dõi Pháp Luật Plus