Pháp Luật Plus - điều hành của Chính phủ - các bài viết về điều hành của Chính phủ, tin tức điều hành của Chính phủ

điều hành của Chính phủ - các bài viết về điều hành của Chính phủ, tin tức điều hành của Chính phủ

Năm 2020, Chính phủ tập trung cho thể chế và giải phóng nguồn lực

Trong năm 2020 sẽ tập trung tháo gỡ từng vướng mắc cụ thể về thể chế để khai thông, giải phóng mọi nguồn lực, tạo đột phá trong các ngành, lĩnh vực.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết