điều động - các bài viết về điều động, tin tức điều động

Bộ Chính trị điều động Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp về Trung ương

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, lãnh đạo Ban Tổ chức TW công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo dõi Pháp Luật Plus