điều động - các bài viết về điều động, tin tức điều động

Ông Nguyễn Văn Duy làm Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu

UBND TP Đà Nẵng bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Duy giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Vẹn nguyên tinh thần "Hồi tỵ"

Vẹn nguyên tinh thần "Hồi tỵ"

0
“Bố trí bí thư cấp ủy, cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương” mà Đảng đã, đang đẩy mạnh là sự kế thừa, phát triển tinh thần Luật Hồi tỵ.