điều động lãnh đạo - các bài viết về điều động lãnh đạo, tin tức điều động lãnh đạo

Hà Giang: Điều động, luân chuyển hàng loạt lãnh đạo ngành y tế

UBND tỉnh Hà Giang vừa qua đã có văn bản thông báo về việc luân chuyển nhiều lãnh đạo ngành y tế tại tỉnh này.

Theo dõi Pháp Luật Plus