điều chỉnh - các bài viết về điều chỉnh, tin tức điều chỉnh

Người vào Hải Phòng không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2

Bắt đầu từ 0h00’ ngày 13/10/2021, người vào TP Hải Phòng không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1