Pháp Luật Plus - điều chỉnh - các bài viết về điều chỉnh, tin tức điều chỉnh

điều chỉnh - các bài viết về điều chỉnh, tin tức điều chỉnh

Đà Nẵng: Chấn chỉnh chuyển nhượng đất nông nghiệp, chặn sốt đất ảo

UBND thành phố chấn chỉnh tình trạng chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng đất nông nghiệp sai quy định.

Theo dõi Pháp Luật Plus