dieu chinh quy hoach - các bài viết về dieu chinh quy hoach, tin tức dieu chinh quy hoach

Bắc Ninh: Điều chỉnh Quy hoạch Khu đô thị Vạn An

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Vạn An, thành phố Bắc Ninh.

Theo dõi Pháp Luật Plus