Pháp Luật Plus - diễn viên - các bài viết về diễn viên, tin tức diễn viên

diễn viên - các bài viết về diễn viên, tin tức diễn viên

Diễn chung 20 năm, Xuân Bắc và Tự Long phân chia cát-xê thế nào?

Tự Long tự nhận rất thích tiền nhưng lại ngại làm việc về tiền bạc, việc liên quan cát-xê đi diễn, anh đều để cho Xuân Bắc thương lượng và quyết định.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết