Pháp Luật Plus - Điện tử - các bài viết về Điện tử, tin tức Điện tử

Điện tử - các bài viết về Điện tử, tin tức Điện tử

Video: Cảnh báo chữa COVID-19 qua ứng dụng điện tử

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã đưa ra cảnh báo không nên tham gia sử dụng một ứng dụng điện tử Limbic Arc hay InfoBoosts để chữa COVID-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1