Điện lực - các bài viết về Điện lực, tin tức Điện lực

Quảng Ngãi: Khẩn trương bàn giao mặt bằng dự án điện 500kV mạch 3 tại huyện Bình Sơn

Đảm bảo bàn giao mặt bằng theo đúng kế hoạch và huyện Bình Sơn khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày 09/4/2021.

Theo dõi Pháp Luật Plus