Căn nhà xây sau khi kết hôn nếu không chứng minh được hình thành từ tài sản riêng thì được xác định là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.Bạn đọc Hoàng Văn Ba (Thái Nguyên) hỏi: Trước khi lấy vợ, tôi mua mảnh đất cùng căn nhà trên đất và sinh sống tại đó một năm. Sau khi kết hôn, tôi hủy căn nhà cũ và xây căn nhà mới để cả gia đình sinh sống. Cho hỏi khi vợ chồng tôi ly hôn thì căn nhà và đất sẽ được chia như thế nào theo pháp luật?

tu-van-thoi-hieu-chia-tai-san-chung-khi-ly-hon

Hình minh họa.

Luật sư Đinh Thị Nguyên - Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại Đông Á trả lời: Dựa trên những thông tin mà độc giả cung cấp, tôi có thể trả lời như sau: Theo quy định tại Điều 43 Luật Hôn nhân gia đình 2014: “Tài sản riêng của vợ, chồng là tài sản mà mỗi người có được trước khi kết hôn”. Như vậy ở đây, quyền sử dụng đất trên là tài sản riêng thuộc quyền sở hữu của bạn.

Sau khi ly hôn, thì theo quy định tại Khoản 4, Điều 59 Luật Hôn nhân gia đình: “tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này”.

Nếu bạn chưa tiến hành thủ tục nhập tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng (đăng ký biến động quyền sở hữu đất) thì quyền sử dụng đất trên vẫn thuộc quyền sở hữu riêng của bạn.

Căn nhà mà bạn mới xây sau khi kết hôn nếu không chứng minh được hình thành từ tài sản riêng thì được xác định là tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Theo quy định khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân gia đình: “1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung”.

Tài sản chung thường được chia đôi nhưng có xem xét các yếu tố: “Hoàn cảnh của gia đình vợ và chồng”; “Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung”; “Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh dianh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập”; “ Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng”.

Trên đây là phần trả lời của chuyên gia pháp lý về trường hợp của bạn. Mọi vấn đề pháp lý cần giải đáp, mời bạn đọc gửi về Tòa soạn theo địa chỉ email: nguyenxinh@phapluatplus.vn.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận