Người được khen tặng Huân chương Kháng chiến nhưng không thuộc đối tượng ‘Người có công giúp đỡ cách mạng’ thì không đủ điều kiện để giải quyết chế độ trợ cấp hằng tháng.Điều 38 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định:

"Điều 38. Điều kiện, tiêu chuẩn người có công giúp đỡ cách mạng

Người có công giúp đỡ cách mạng là người đã có thành tích giúp đỡ cách mạng trong lúc khó khăn, nguy hiểm và được Nhà nước khen tặng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" trước cách mạng tháng Tám năm 1945.

Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến.

Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến".

5e9fab6c64892

Ảnh minh họa.

Theo Khoản 1 Điều 70 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định, người có công giúp đỡ cách mạng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 38 Pháp lệnh được hưởng trợ cấp hằng tháng kể từ tháng Sở Lao động - Thương binh & Xã hội ban hành quyết định trợ cấp ưu đãi.

Vì vậy, việc giải quyết chế độ trợ cấp hằng tháng chỉ được áp dụng đối với đối tượng có thành tích giúp đỡ cách mạng trong lúc khó khăn, nguy hiểm và đồng thời được khen tặng thuộc 1 trong 3 trường hợp nêu trên.

Những người được khen tặng Huân chương Kháng chiến nhưng không thuộc đối tượng Người có công giúp đỡ cách mạng thì không đủ điều kiện để giải quyết chế độ trợ cấp hằng tháng này.

 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận