Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành.Sáng ngày 30/5/2023, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành.

Đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), Tổ trưởng Tổ biên tập chủ trì. Dự cuộc họp còn có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hòe, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL, Tổ phó Tổ biên tập cùng với các thành viên Tổ biên tập là đại diện các bộ, ngành và một số đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp.

Ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Tổ trưởng Tổ biên tập.

Ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Tổ trưởng Tổ biên tập.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hồ Quang Huy nhấn mạnh tầm quan trọng của phiên họp đầu tiên của Tổ biên tập dự thảo Nghị định bãi bỏ một số văn bản QPPL do Chính phủ ban hành khi không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có văn bản quy định hết hiệu lực.

Đồng chí Hồ Quang Huy cũng đề nghị các thành viên Tổ biên tập và các bộ, ngành có liên quan rà soát kỹ các văn bản, quy định được đưa vào danh sách bãi bỏ lần này để không tạo ra khoảng trống pháp lý trong điều chỉnh các lĩnh vực liên quan.

Phát biểu tại cuộc họp, thành viên Tổ biên tập đã tập trung trao đổi, thảo luận về 21 văn bản do Chính phủ ban hành được đề xuất đưa vào danh sách VBQPPL bị bãi bỏ lần này. Đa số các văn bản trong danh sách bị bãi bỏ đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí của các thành viên Tổ biên tập, có văn bản được nhất trí đưa ra khỏi danh sách và sẽ chấm dứt hiệu lực bằng một văn bản QPPL khác, có văn bản cần tiếp tục được nghiên cứu, đánh giá cho phù hợp.

Toàn cảnh cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp.

Về một số văn bản cụ thể như Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, một số thành viên thể hiện sự băn khoăn khi đối tượng điều chỉnh trong Nghị quyết liên quan đến nhiều bộ, ngành.

Do đó, các Bộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ trên nhiều góc độ khác nhau để bảo đảm văn bản thực sự không còn đối tượng điều chỉnh, tránh trường hợp khi văn bản bị bãi bỏ dẫn đến “khoảng trống pháp lý” gây ra khó khăn trong việc tổ chức thực hiện trong thực tiễn.

Ý kiến khác cũng đề nghị các thành viên bám sát quy định của Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/4/2018 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2018 để đưa các văn bản QPPL vào danh sách bị bãi bỏ cho phù hợp, đồng thời cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện các căn cứ, lý do đưa các văn bản, quy định vào danh danh sách bị bãi bỏ tạo cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất. 

Ghi nhận các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hồ Quang Huy đề nghị thành viên Tổ biên tập tiếp tục rà soát kỹ các căn cứ pháp lý, đối tượng điều chỉnh, tác động xã hội khi văn bản, quy định được vào danh sách bị bãi bỏ; đồng thời bám sát kế hoạch, tiến độ thực hiện nhiệm vụ để bảo đảm đúng thời gian trình Chính phủ dự thảo Nghị định này. 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận