TAND cấp cao tại Hà Nội quyết định, không chấp nhận kháng cáo của bà Khà Thị Thủy và giữ nguyên quyết định của Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2022/HCST ngày 11/01/2022 của TAND tỉnh Hòa Bình.Mới đây, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã kết thúc phiên tòa xét xử phúc thẩm và công bố bản án số 61/HC-PT ngày 10/02/2023 về việc khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai giữa người khởi kiện là bà Khà Thị Thủy (SN 1967, trú tại Mai Châu, Hòa Bình) và người bị kiện là UBND tỉnh Hòa Bình.

Theo đơn khởi kiện của bà Khà Thị Thủy, bà và chồng là Lường Quang Giáp (đã mất) có tài sản chung là quyền sử dụng đất số 00004 cấp tháng 11/1997 với tổng diện tích là 1847,1m2 mang tên Lường Quang Giáp.

Năm 2004, UBND huyện Mai Châu đã ban hành QĐ số 328/QĐ-UBND ngày 20/5/2004 về việc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng 160 m2 đất màu sang thổ cư theo GCN QSDĐ số 887R364577, cấp ngày 08/62004. Sau khi được chuyển thì diện tích đất màu còn lại thì diện tích đất màu còn lại là 846m2.

Năm 2005, chồng bà Thủy đi cải tạo và bà Thủy cũng đi cải tạo từ 2009 đến 2017. Khi trở về địa phương thì bà Thủy được biết toàn bộ diện tích 846m2 đất màu đang bị Công ty TNHH MTV Khoa Thanh (Công ty Khoa Thanh) sử dụng và được UBND tỉnh cho thuê, trả tiền hàng năm từ 2010, diện tích cho thuê là 917m2 để sử dụng vào mục đích kinh doanh, được cấp GCNQSDĐ ngày 05/4/2010.

Quá trình làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình bà Thủy mới biết đến QĐ số 420/QĐ-UBND ngày 26/3/2010 về việc thu hồi đất của gia đình và cho Công ty Khoa Thanh thuê và cho rằng Quyết định này đã xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi của bà.

bà Thủy cho rằng, UBND cấp cho Công ty Khoa Thanh thuê 917,0m2 chồng lấn lên diện tích 1006 m2 của ông Giáp, bà Thủy được cấp GCNQSDĐ. HĐXX nhận thấy các giấy tờ đều không thống nhất với nhau về ký hiệu tờ bản đồ, số thửa. Các cơ quan chức năng và các nhân chứng đều xác định diện tích 1006m2 ĐRM không thuộc khu đất đag tranh chấp mà UBND tỉnh cấp cho Công ty Khoa Thanh Thuê.

Bà Thủy cho rằng, UBND cấp cho Công ty Khoa Thanh thuê 917,0m2 chồng lấn lên diện tích 1006 m2 của gia đình, nhưng HĐXX nhận thấy các giấy tờ đều không thống nhất với nhau về ký hiệu tờ bản đồ, số thửa. Các cơ quan chức năng và các nhân chứng đều xác định diện tích 1006m2 ĐRM không thuộc khu đất đang tranh chấp mà UBND tỉnh cấp cho Công ty Khoa Thanh Thuê.

Như báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, tại phiên tòa sơ thẩm, người bị kiện, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, người làm chứng, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện… đều khẳng định về trình tự, thủ tục hồ sơ đến khi UBND tỉnh ban hành quyết định số 420/QĐ - UBND ngày 26/03/2010 cho Công ty Khoa Thanh thuê đất đều được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Theo bản án số 61/HC-PT ngày 10/02/2023 cuar TAND Cấp cao tại Hà Nội, trong quá trình giải quyết vụ án, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình có ý kiến tại công văn số 1596/UBND-NC ngày 18/9/2020 cho rằng: Về trình tự, thủ tục hồ sơ cho Công ty Khoa Thanh thuê đất, năm 2009, Công ty Khoa Thanh có đơn xin thuê đất gửi UBND tỉnh Hòa Bình và đến ngày 18/06/2009, UBND xã Chiềng Châu họp xác định mặt bằng diện tích xin thuê đất.

Tiếp đó, UBND xã Chiềng Châu họp Hội đồng đăng ký đất đai mở rộng nhất trí cho Công ty Khoa Thanh thuê để thực hiện dự án. Ngày 06/07/2009, UBND xã Chiềng Châu có trình tờ số 66/TTr – UBND về việc phê duyệt kế hoạch xin thuê đất tại xóm Mỏ.

Ngày 10/09/2009, UBND huyện Mai Châu có công văn về việc xin chủ trương thu hồi đất để lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất xây dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Ngày 09/11/2009, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh có công văn gửi UBND tỉnh đề xuất chỉ đạo các ngành liên quan xem xét, cho ý kiến việc Công ty Khoa Thanh thuê đất để xây dựng cơ sở sản xuất và bán hàng truyền thống.

Ngày 18/11/2009, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn đơn vị xin thuê đất thực hiện dự án theo quy định. Ngày 10/02/2010, UBND  tỉnh có công văn số 196/UBND – ĐT đồng ý cho Công ty Khoa Thanh thuê khoảng 930m2 tại xóm Mỏ.

Khu vực xảy ra tranh chấp.

Khu vực xảy ra tranh chấp.

Ngày 08/04/2010, hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Mai Châu có công văn số 03/CV – GPMB gửi Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo qua kiểm tra, xem xét lô đất, Công ty Khoa Thanh thuộc đối tượng không phải bồi thường về đất vì nguồn gốc đất là đất đồi chưa sử dụng do UBND xã Chiềng Châu quản lý, không có cây cối hoa màu trên đất, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét làm thủ tục giao đất tại thực địa cho Công ty theo quy định.

Ngày 26/03/2010, UBND tỉnh ban hành quyết định số 420/QĐ – UBND về việc thu hồi đất và cho Công ty Khoa Thanh xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh và bán hàng truyền thống.

Ngày 29/04/2010, Ban Chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư có Công văn số 10/BCĐ đề nghị Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Mai Châu triển khai thực hiện.

Sau khi có Quyết định thu hồi đất và văn bản về bồi thường giải phóng mặt bằng, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành bàn giao đất trên thực địa xác định đơn giá thuê đất cho Công ty, thực hiện việc ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Do đó, UBND tỉnh Hòa Bình khẳng định QĐ số 420/QĐ-UBND ngày 26/3/2010 của UBND tỉnh Hòa Bình là đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật nên việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Khoa Thanh thuê đất là đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình thì cho rằng, hồ sơ cho Công ty Khoa Thành thuê đất được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật nên việc bà Thủy khởi kiện yêu cầu hủy một phần QĐ số 420/QĐ-UBND ngày 26/3/2010 của UBND tỉnh và một phần GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cấp cho Công ty Khoa Thanh là không đúng.

“Căn cứ Điều 103 Luật Đất Đai năm 2003, bản đồ định hướng khai thác đất chưa sử dụng năm 2000 và bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2001,2005, UBND xã Chiêng Châu xã định diện tích đất tại xóm Mỏ, xã Chiêng Châu thời điểm cho Công ty Khoa Thanh thuê là đất chưa sử dụng do UBND xã quản lý. UBND tỉnh Hòa Bình cho Công ty Khoa Thanh thuê đất là đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Pháp luật”, UBND xã Chiềng Châu - người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng có ý kiến tại phiên tòa.

UBND tỉnh Hoà Bình có văn bản số 2537/VPUBND-TCD khẳng định phần diện tích đất của bà Thuỷ không tiếp giáp với khu đất của công ty Khoa Thanh thực hiện dự án.

Trước đó, UBND tỉnh Hoà Bình có văn bản số 2537/VPUBND-TCD khẳng định phần diện tích đất của bà Thuỷ không tiếp giáp với khu đất của công ty Khoa Thanh thực hiện dự án.

Đại diện Công ty Khoa Thanh cho biết: "Việc thuê đất của Công ty hoàn toàn hợp pháp và tuân thủ đúng các quy định pháp luật, bà Thủy cho rằng diện tích đất của Công ty chồng lấn có nguồn gốc là diện tích đất màu của bà Thủy.

Nhưng căn cứ vào lời khai của những người làm chứng và các bản đồ hiện trạng sử dụng đất thì đất do công ty sử dụng là đất đồi, thuộc loại đất lâm nghiệp, nhưng đất bà Thủy có nguồn gốc đất nông nghiệp."

Nhận định của TAND cấp cao tại Hà Nội, về xét đơn kháng cáo của bà Thủy yêu cầu Tòa án hủy một phần QĐ số 420/QĐ-UBND ngày 26/3/2010 của UBND tỉnh Hòa Bình và hủy giấy CNQSDĐ, quyền Sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cấp cho công ty Khoa Thanh.

Quyết định số 4420-QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình là quyết định thu hồi cho công ty Khoa Thanh thuê để xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh và bán hàng truyền thống. UBND tỉnh Hòa Bình ban hành QĐ là đúng thẩm quyền quy định tại Điều 44 Luật Đất đai năm 2003, sửa đổi 2009.

Về hình thức thủ tục khi thu hồi đất giao cho Công ty Khoa Thanh thuê được thực hiện đúng quy định tại Điều 27,28,29,30,31 Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch đất, giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Tại đơn khởi kiện và kháng cáo bà Thủy cho rằng, UBND cấp cho Công ty Khoa Thanh thuê 917,0m2 chồng lấn lên diện tích 1006 m2 của ông Giáp, bà Thủy được cấp GCNQSDĐ.

HĐXX nhận thấy các giấy tờ đều không thống nhất với nhau về ký hiệu tờ bản đồ, số thửa. Các cơ quan chức năng và các nhân chứng đều xác định diện tích 1006m2 ĐRM không thuộc khu đất đag tranh chấp mà UBND tỉnh cấp cho Công ty Khoa Thanh Thuê.

Bản án cũng cho rằng, TAND cấp sơ thẩm xác định diện tích 1006m2 ĐRM không thuộc khu đất đang tranh chấp mà UBND tỉnh cho Công ty Khoa Thanh thuê là đúng và không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Khà Thị Thủy là có căn cứ.

Tại phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo không cung cấp chứng cứ mới, vì vậy cần chấp nhận đề nghị của Đại diện VKS ND cấp cao tại phiên tòa, bác kháng cáo của bà Khà Thị Thủy và giữ nguyên quyết định của Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2022/HC-ST của TAND tỉnh Hòa Bình.

Do đó, TAND cấp cao tại Hà Nội quyết định, không chấp nhận kháng cáo của bà Khà Thị Thủy và giữ nguyên quyết định của Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2022/HCST ngày 11/01/2022 của TAND tỉnh Hòa Bình. Bản án hành chính phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận