Theo Bộ Công an, người phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy sẽ bị xử lý theo Điều 249 chương XX Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).Hoàng Quang Định tắc mắc: Hiện nay, tệ nạn ma tuý đang ngày càng phức tạp, gây ra những hệ luỵ khôn lường cho xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Trên thực tế, ngày càng có nhiều loại ma tuý mới len lỏi vào đời sống, nhất là trường học. Bộ Công an cho tôi hỏi, “Tội tàng trữ trái phép chất ma túy” sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời câu hỏi này, Bộ Công an cho biết, người phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy sẽ bị xử lý theo Điều 249 chương XX Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Người phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy sẽ bị xử lý như thế nào?

Người phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy sẽ bị xử lý như thế nào?

Nội dung điều luật quy định: Tội tàng trữ trái phép chất ma túy

Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm:

a) Đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định về Điều này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc một trong các tội qui định tại các điều 248, 250, 251 và 252 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 1gam đến dưới 500gam.

c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1gam đến dưới 5gam.

d) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do chính phủ quy định có khối lượng từ 1kg đến dưới 10kg.

đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 5kg đến dưới 50kg.

e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 1kg đến dưới 10kg.

g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 1gam đến dưới 20gam.

h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10ml đến dưới 100ml.

i) Có 2 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản này.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức.

b) Phạm tội 2 lần trở lên.

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức.

đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội.

e) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500gam đến dưới 1kg.

g) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 5gam đến dưới 30gam.

h) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10kg đến dưới 25kg.

i) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50kg đến dưới 200kg.

k) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kg đến dưới 50kg.

l) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20gam đến dưới 100gam.

m) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100ml đến dưới 250ml.

n) Có 2 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm e đến điểm m khoản này.

o) Tái phạm nguy hiểm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 1kg đến dưới 5kg.

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30gam đến dưới 100gam.

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25kg đến dưới 75kg.

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200kg đến dưới 600kg.

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50kg đến dưới 150kg.

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100gam đến dưới 300gam.

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250ml đến dưới 750ml.

h) Có 2 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng kg trở lên.

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100gam trở lên.

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75kg trở lên.

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600kg trở lên.

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150kg trở lên.

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300gam trở lên.

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750ml trở lên.

h) Có 2 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

Cũng theo Bộ Công an, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận