Liên quan đến việc ông Lã Văn Duyến bỗng dưng bị “mất ghế” Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), các cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam đã vào cuộc xác minh, làm rõ.Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam.

Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam.

Chủ tịch Hội đồng quản trị "mất ghế”

Vừa qua, phản ánh đến Báo Pháp luật Việt Nam, ông Lã Văn Duyến (SN 1982, trú tại phường Hoà Mạc, thị xã Duy Tiên, Hà Nam) cho biết, ông “bỗng dưng” mất “ghế” Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất Xây dựng và Thương mại Long Thành (thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) vì theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hà Nam (gọi tắt là Phòng ĐKKD Hà Nam) cấp ngày 10/6/2022 thể hiện Công ty Cổ phần Sản xuất Xây dựng và Thương mại Long Thành (gọi tắt là Công ty Long Thành) có người đại diện theo pháp luật là bà Đặng Thị Hồng Lý.

Tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (gọi tắt là GCN ĐKDN) thay đổi lần thứ 3 ngày 14/02/2020 do Phòng ĐKKD Hà Nam cấp, Công ty Cổ phần Sản xuất Xây dựng và Thương mại Long Thành thể hiện ông Lã Văn Duyến là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.

Ông Duyến là người sở hữu cổ phần chiếm tỷ lệ 60%.

Sau một số bất đồng trong việc kinh doanh, bất ngờ ngày 29/8/2022, bà Đặng Thị Hồng Lý (cổ đông chỉ sở hữu số cổ phần chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ) đã đột ngột “xòe” ra Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCN ĐKDN) thay đổi lần thứ 4, do Phòng ĐKKD Hà Nam cấp ngày 10/6/2022 có nội dung ghi nhận bà Lý là Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật thứ 2 của Công ty Long Thành cùng với ông Lã Văn Duyến.

Việc bà Lý “khẽ khàng” lập hồ sơ xin thay đổi nội dung ĐKDN lần thứ 4 đối với Công ty Long Thành từ tháng 5/2022, ông Duyến không hay biết, mặc dù ông là đương kim Chủ tịch HĐQT, Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty. Việc Phòng ĐKKD cấp GCN ĐKDN thay đổi lần thứ 4 ngày 10/6/2022 cho Công ty Long Thành ông Duyến cũng không được biết.

Điều kỳ lạ là, mặc dù địa chỉ trụ sở của Công ty đã được thể hiện rất rõ tại GCN ĐKDN lần thứ 3, nhưng Công ty này không nhận được bất cứ văn bản nào của Phòng ĐKKD gửi về cho công ty về việc về sự "đổi ngôi" ngoạn mục này.

Để làm rõ sự thay đổi bất ngờ này, ông Duyến đã “chất vấn” Phòng ĐKKD Hà Nam. Phòng ĐKKD Hà Nam giải thích, người lập hồ sơ xin thay đổi nội dung ĐKDN lần thứ 4 là bà Lý, Phòng ĐKKD nhận hồ sơ do người được bà Lý ủy quyền giao nộp qua mạng thông tin điện tử, nhận thấy đây là hồ sơ hợp lệ (sau khoảng gần 01 tháng xem xét) nên đã cấp GCN ĐKDN thay đổi lần thứ 4 cho bà Lý.

Tuy nhiên, trái với quan điểm của Phòng ĐKKD Hà Nam, sau khi xem xét hồ sơ này do Phòng ĐKKD cung cấp, ông Duyến đã lập tức phát hiện ra bộ hồ sơ này có quá nhiều dấu hiệu không hợp lệ nhưng vẫn được Phòng ĐKKD Hà Nam chấp nhận để cấp GCN ĐKDN thay đổi lần thứ 4 và bà Lý nghiễm nhiên “ngồi ghế” Chủ tịch HĐQT.

Phòng ĐKKD Hà Nam bị "qua mặt"?

"Theo Điều lệ Công ty ban hành ngày 17/4/2020 và theo Sổ đăng ký cổ đông thể hiện, Công ty hiện có 03 cổ đông là ông Lã Văn Duyến, ông Lã Việt Bắc và bà Đặng Thị Hồng Lý. Trong đó ông Duyến sở hữu 60% cổ phần giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, ông Bắc, bà Lý mỗi người sở hữu 20% cổ phần. Nhưng trong hồ sơ do người được bà Lý ủy quyền giao nộp cho Phòng ĐKKD thì Công ty Long Thành có tới 05 Cổ đông và không có cổ đông nào tên là Lã Văn Duyến nhưng lại có tên của 3 người “lạ” gồm Khôi; Hoàn và Hương" - ông Duyến trình bày.

Đáng chú ý, trong hồ sơ này còn có các Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thể hiện các ông Khôi, Hoàn, Hương là bên nhận chuyển nhượng cổ phần từ các Cổ đông của Công ty. Nhưng các Hợp đồng chuyển nhượng này hoặc chưa có xác nhận của Công ty, hoặc đã có thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, nên các ông Khôi, Hoàn, Hương chưa được Công ty cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và chưa được ghi danh trong “Sổ đăng ký cổ đông”.

"Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, chỉ có người có tên trong Sổ đăng ký cổ đông mới là cổ đông của công ty. Trong việc xác định tính hợp lệ của hồ sơ xin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nếu Phòng ĐKKD chỉ cần đối chiếu “nhẹ” hồ sơ xin thay đổi nội dung ĐKDN với Điều lệ của Công ty do Phòng ĐKKD đang lưu giữ sẽ phát hiện ra ngay cổ đông của công ty là gồm những ai để có căn cứ xác định tính bất hợp lệ của hồ sơ.

Cũng chính vì các ông Khôi, Hoàn, Hương không có tên trong Sổ đăng ký cổ đông của Công Long Thành nên Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 ngày 23/4/2022, Nghị quyết, Quyết định, Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật đề ngày 23/4/2022 trong hồ sơ nộp cho Phòng ĐKKD là những tài liệu không hợp lệ" - Ông Lã Văn Duyến khẳng định trong đơn Khiếu nại.

Qua nghiên cứu hồ sơ phóng viên phát hiện, tài liệu tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đều không có nội dung bầu Chủ tịch HĐQT mới. Tuy nhiên, “Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2”, “Nghị quyết”, “Quyết định” lại thể hiện việc bầu bà Lý giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT là có dấu hiệu vi phạm khoản 1, khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2020; khoản 34.7 Điều 34, khoản 36.2 Điều 36 Điều lệ công ty. Do đó, các tài liệu liên quan có nội dung thể hiện bà Lý được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, hoặc tài liệu do bà Lý ký với tư cách Chủ tịch HĐQT là những dấu hiệu thể hiện hồ sơ không hợp lệ - Đây là một trong những căn cứ để ông Lã Văn Duyến khiếu nại lên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam.

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam vào cuộc

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 143 luật Doanh nghiệp 2020, Thông báo mời họp ĐHĐCĐ phải thể hiện Mã số doanh nghiệp, tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông. Tuy nhiên, trong “Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường” và “Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường (lần 2)” có trong hồ sơ xin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp làn thứ 4 không thể hiện Mã số doanh nghiệp, tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông. Điều này cho thấy “Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường” và “Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường (lần 2)” là các tài liệu có dấu hiệu không hợp lệ. Dấu hiệu bất hợp lệ này lẽ nào Phòng ĐKKD Hà Nam không nhận thấy?

Không những thế, theo nội dung GCN ĐKDN thay đổi lần thứ 3 cấp cho công ty Long Thành: Người đại diện theo pháp luật của công ty Long Thành là ông Lã Văn Duyến. Điều 4 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định Nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp: Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì người đại diện theo pháp luật thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về việc thực hiện đúng quyền hạn, nghĩa vụ của mình theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp.

Theo đó, chỉ có ông Duyến mới đủ thẩm quyền thay mặt doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ thay đổi nội dung ĐKKD lần thứ 4, hồ sơ kê khai phải do chính ông Duyến ký hoặc người được ông Duyến ủy quyền ký mới là hồ sơ hợp lệ. Toàn bộ hồ sơ xin thay đổi nội dung ĐKDN lần thứ 4 chỉ có chữ ký của bà Lý, không có dấu hiệu nào cho thấy đây là hồ sơ do công ty Long Thành thiết lập, kê khai. Thế nhưng, hồ sơ này vẫn được Phòng ĐKKD Hà Nam cho là hợp lệ.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị đinh số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp “Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp..”. Để khẳng định lại và gắn chặt trách nhiệm của Phòng ĐKKD, khoản1 Điều 15 cũng của chính Nghị định này đã quy định “Phòng đăng ký kinh doanh trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp..”.

Không chỉ có vậy, một văn bản có tính hiệu lực cao hơn là Luật Doanh nghiệp năm 2020 còn quy định rõ tại khoản 2 Điều 12 “Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp…”.

Ông Duyến cho biết, ngoài việc phát hiện hồ sơ không hợp lệ, ông còn phát hiện hồ sơ này có tài liệu có dấu hiệu giả mạo. Đồng thời, Công an tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận đơn của ông Duyến tố giác việc lập hồ sơ giả mạo. Đồng thời, hiện Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Thanh tra của Sở này vào cuộc để giải quyết khiếu nại của của ông Duyến.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận