Ngày 19/5, Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh phối hợp Đoàn luật sư mốt số tỉnh tổ chức khoá bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ luật sư theo quy định của Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Thông tư 02 ngày 15/3/2019 của Bộ Tư pháp ban hành và yêu cầu thực hiện.Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Thế Phong - Uỷ viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Uỷ ban khen thưởng, kỷ luật của Liên đoàn Luật sư Việt Nam hướng dẫn lớp học.

Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Thế Phong - Uỷ viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Uỷ ban khen thưởng, kỷ luật của Liên đoàn Luật sư Việt Nam hướng dẫn lớp học.

Tham dự khóa học bồi dưỡng có 100 luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh và 40 luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Trà Vinh cùng một số luật sư thuộc các Đoàn khác hành nghề trên địa bàn tỉnh tham gia khóa học.

Tại buổi học các học viên được nghe các vấn đề cần quan tâm trong Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam; thực tiễn vi phạm trong hành nghề luật sư. Giảng viên là Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Thế Phong - Uỷ viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Uỷ ban khen thưởng, kỷ luật của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Để học viên nắm bắt được nội dung, báo cáo viên cũng đưa ra nhiều tình huống cụ thể mà Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã xử lý vi phạm đối với luật sư. Qua đó, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm nghề nghiệp, hạn chế những sai phạm trong quá trình hành nghề luật sư; đặc biệt là những sai phạm của luật sư về phát ngôn, đăng tải thông tin trên mạng xã hội trong thời gian qua.

Tham gia buổi học bồi dưỡng, các Luật sư đã thể hiện tinh thần học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về chuyên nghiệp vụ cùng các Luật sư đồng nghiệp và các Đoàn luật sư với nhau.

Các Luật sư tham gia học bồi dưỡng.

Các Luật sư tham gia học bồi dưỡng.

Trước đó, ngày 11/5, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1384/UB-NC về việc tăng cường phối hợp quản lý hoạt động luật sư gửi các Sở, ngành tỉnh và Ban chủ nhiệm đoàn Luật sư tỉnh.

Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và truyền thông và các cơ quan tiến hành tố tụng nắm thông tin, tình hình hoạt động của luật sư, kịp thời chia sẻ thông tin liên quan, trong đó lưu ý ứng xử, phát ngôn của luật sư trên mạng xã hội.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất để phát hiện kịp thời và xử lý các vi phạm trong hoạt động hành nghề luật sư, chú ý rà soát các hoạt động “núp bóng”, “lợi dụng” hoạt động hành nghề luật sư để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Riêng Đoàn Luật sư tỉnh nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Điều 61 Luật Luật sư, lưu ý giám sát các luật sư thành viên, luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương tuân thủ quy định pháp luật, tuân theo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi của luật sư vi phạm.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận