Trong thời gian ly thân, quyền và nghĩa vụ của vợ chồng vẫn còn tồn tại, vậy con cái sinh ra trong thời gian ly thân là con riêng hay con chung?Thế nào là ly thân? Ly thân có phải là đã chấm dứt mối quan hệ vợ chồng hay không? Con cái được sinh ra trong thời kỳ cha mẹ đã ly thân thì có được xác định là con riêng hay không? Đó là những câu hỏi đang được nhiều bạn đọc quan tâm trong thời gian vừa qua.

Quyen-nuoi-con-khi-ly-than-1

Hình minh họa. (Ảnh: PHAN LAW VIETNAM)

Ly thân được hiểu là việc hai vợ chồng sẽ không còn chung sống, không còn ăn ở với nhau nữa trong khi mối quan hệ hôn nhân chưa chấm dứt. Ly thân sẽ tạo nhiều cơ hội cho người vợ và người chồng sống riêng biệt mà không phải cần tiến hành thủ tục ly dị.

Mục đích của ly thân thường là để giảm thiểu những căng thẳng, xung đột gay gắt giữa vợ và chồng, đồng thời để các bên có thời gian suy ngẫm về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong hôn nhân, khắc phục lỗi lầm, tha thứ cho nhau… để sau đó cả vợ chồng có thể lại đoàn tụ, tiếp tục chung sống. Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp vợ chồng sau thời gian ly thân sẽ đi đến quyết định đưa nhau ra Tòa án để tiến hành thủ tục ly hôn.

Ly thân có làm chấm dứt quan hệ vợ chồng hay không?

Theo quy định tại khoản 14 Điều 3, khoản 1 Điều 57, Điều 65 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, ly thân không có tác dụng chấm dứt quan hệ vợ chồng. Việc ly thân chỉ là một trạng thái pháp lý cho phép vợ chồng sống riêng biệt mà không cần sống chung dưới một mái nhà. Quan hệ hôn nhân vẫn tiếp tục tồn tại và các quyền, nghĩa vụ giữa vợ chồng vẫn còn hiệu lực.

Sau khi ly thân, vợ chồng vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ và quyền liên quan đến quan hệ hôn nhân theo quy định của pháp luật. Cụ thể, hai bên vẫn phải chịu trách nhiệm chăm sóc và nuôi dưỡng con chung theo thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án. Họ cũng phải tiếp tục bảo vệ và hỗ trợ lẫn nhau về mặt tài chính theo những quy định liên quan.

Trong trường hợp ly thân, vợ chồng vẫn phải tham gia vào việc giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến gia đình như di chúc, tài sản chung, và các quyết định quan trọng khác. Đồng thời, cả hai vẫn phải tuân thủ quy định về đạo đức gia đình và giữ gìn sự tôn trọng lẫn nhau.

Để chấm dứt hoàn toàn quan hệ vợ chồng, cần có bản án hoặc quyết định ly hôn của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Từ thời điểm bản án hoặc quyết định này được ban hành, quan hệ hôn nhân chính thức sẽ chấm dứt. Ngoài ra, quan hệ hôn nhân cũng có thể chấm dứt khi một trong hai bên chết. Trong trường hợp Tòa án tuyên bố một trong hai bên đã chết, thời điểm chấm dứt hôn nhân sẽ được xác định dựa trên ngày chết được ghi trong bản án hoặc quyết định của Tòa án.

Con sinh ra trong thời gian ly thân là con chung hay con riêng?

Theo quy định tại Điều 88 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, việc xác định cha mẹ và con chung của vợ chồng được quy định như sau:

Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân được coi là con chung của vợ chồng. Điều này có nghĩa là nếu vợ chồng sinh ra một đứa trẻ trong thời gian họ đang sống trong tình trạng hôn nhân hoặc trong thời gian người vợ mang thai trong tình trạng hôn nhân, thì đứa trẻ đó sẽ được xem là con chung của vợ chồng;

Trường hợp con sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân, đứa trẻ sẽ được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân. Điều này có nghĩa là nếu hôn nhân chấm dứt và người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân sinh con trong vòng 300 ngày sau thời điểm chấm dứt hôn nhân, đứa trẻ đó vẫn sẽ được xem là con chung của vợ chồng;

Trường hợp cha, mẹ không thừa nhận đứa trẻ là con chung của 2 người trong các trường hợp trên, thì cần có chứng cứ và phải được Tòa án xác định. Điều này có nghĩa là nếu cha mẹ không đồng ý và không công nhận đứa trẻ là con chung của họ trong các trường hợp đã nêu, thì cần có chứng cứ và yêu cầu Tòa án xem xét và xác định quyền cha mẹ và con của đứa trẻ đó;

Cha, mẹ của đứa trẻ có quyền tự mình xác minh hoặc yêu cầu Tòa án xác định đứa trẻ là con của họ. Điều này có nghĩa là cha, mẹ có thể tự mình xác định và công nhận đứa trẻ là con của mình hoặc có thể yêu cầu Tòa án xem xét và xác định quan hệ cha mẹ - con của đứa trẻ.

Ngoài ra, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 cũng quy định rằng con sinh ra trước khi đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận cũng sẽ được coi là con chung của vợ chồng. Việc xác định cha mẹ và con chung của vợ chồng được quy định cụ thể trong Luật Hôn nhân và gia đình 2014 nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan và tạo ra sự công bằng trong quan hệ gia đình.

Vì thế, khi ly thân, quan hệ vợ chồng giữa hai người chỉ tạm dừng, không chấm dứt hoàn toàn. Ly thân chỉ đơn giản là việc sống riêng biệt và không sống chung với nhau trong một gia đình. Trong thời gian ly thân, quyền và nghĩa vụ của vợ chồng vẫn còn tồn tại, nhưng không có quan hệ vợ chồng hoạt động như trước. Việc ly thân không ảnh hưởng đến tình trạng hôn nhân của vợ chồng và không xác định con sinh ra trong thời gian này là con chung của hai người. Do đó, con sinh ra trong thời gian ly thân vẫn sẽ được xác định là con chung của hai vợ chồng.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận