Mặc dù không thuộc hàng thừa kế nào của cha mẹ chồng nhưng người con dâu vẫn được hưởng di sản thừa kế trong 2 trường hợp sau đây.Theo quy định của pháp luật về quyền thừa kế, con dâu trong gia đình không thuộc bất cứ hàng thừa kế nào đối với di sản thừa kế mà bố mẹ chồng để lại.

Tuy nhiên trên thực tế, trong nhiều gia đình, con dâu lại là người gần gũi, quan tâm, chăm sóc cho bố mẹ chồng hơn cả con đẻ. Vậy con dâu có được hưởng tài sản thừa kế từ bố mẹ chồng không? Con dâu được hưởng tài sản thừa kế từ bố mẹ chồng khi nào?

Bộ luật Dân sự 2015 đã quy định về việc chuyển dịch tài sản của người đã mất cho người còn sống, tài sản để lại được gọi là di sản. Thừa kế được chia thành thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc.

lilkl

Hình minh họa.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 609 Bộ luật Dân sự 2015 về quyền thừa kế; cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Vì vậy, mặc dù không thuộc hàng thừa kế nào của cha mẹ chồng nhưng người con dâu vẫn được hưởng di sản thừa kế trong 02 trường hợp sau đây:

Trường hợp 1: Bố mẹ chồng chết có để lại di chúc cho con dâu

Nếu cha mẹ chồng trước khi chết để lại di chúc phân chia tài sản của mình cho con dâu, thì con dâu cũng có quyền thừa hưởng tài sản này. Đây gọi là thừa kế theo di chúc.

Thừa kế theo di chúc là thừa kế theo ý chí của người lập di chúc, cho nên người có quyền hưởng di sản theo di chúc có thể là bất kỳ ai miễn là người đó có tên trong di chúc của người chết.

Chính vì vậy, con dâu nếu có tên trong di chúc của cha mẹ chồng thì có quyền hưởng thừa kế theo di chúc, miễn sao người lập di chúc muốn cho họ hưởng và ghi tên họ trong di chúc.

Ngược lại, trong trường hợp con dâu yêu thương, chăm sóc cha mẹ chồng như cha mẹ đẻ nhưng nếu không được cha mẹ chồng ghi tên trong di chúc cho hưởng di sản thì con dâu cũng không được hưởng di sản thừa kế của cha mẹ chồng.

Bởi Điều 626 Bộ luật Dân sự 2015 bảo vệ quyền được chỉ định người thừa kế của người để lại di chúc. Do đó, người con dâu sẽ được hưởng phần di sản thừa kế từ cha mẹ chồng theo nội dung trong di chúc.

Trường hợp 2: Con dâu được hưởng thừa kế từ chồng

Ngoài trường hợp bố mẹ chồng chết có để lại di chúc cho con dâu, người con dâu còn có thể được hưởng thừa kế từ cha mẹ chồng trong trường hợp con trai của người để lại di sản thừa kế chết sau khi cha mẹ chết.

Lúc này, sau khi cha mẹ chồng chết mà không để lại di chúc thì người con trai sẽ được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật.

Nếu sau đó người con trai chưa được nhận di sản mà chết thì phần di sản thừa kế mà người này được hưởng từ cha mẹ sẽ chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất của người này gồm: vợ, cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, con đẻ.

Bởi vậy, khi người chồng chết sau khi bố mẹ chồng chết thì người con dâu có quyền được hưởng thừa kế từ phần của người chồng được hưởng từ cha mẹ chồng.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận